Banjas, dawna Cezarea Filipowa, pozostałości pogańskiego kultu, fot. s. Amata CSFN

Ludzie mówili o Jezusie to, co myśleli, życzliwie i szczerze. Szczerze nie oznacza prawdziwie. Potrafili zobaczyć w Nim co najwyżej jednego z wielkich proroków. Mówili to, co podpowiadał im własny rozum albo powtarzali to, co usłyszeli od innych. A co moje serce mówi o Jezusie? To pytanie stawia ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na niedzielę 27 sierpnia.

Komentarz wideo:

1. Za kogo uważają Mnie ludzie?

Jezus zabiera uczniów w zaciszne miejsce u źródeł Jordanu i przygotowuje do ważnej rozmowy. Krążyło wiele rozmaitych przekonań o tym, kim jest Jezus. Apostołowie znali je i mogliby długo o nich opowiadać. Odnieśmy tę sytuację do naszej codzienności. Wyobraźmy sobie, że Jezus przychodzi w nasze okolice – tam, gdzie mieszkamy i pracujemy. Jaka byłaby nasza odpowiedź, gdybyśmy usłyszeli od Jezusa pytanie za kogo ludzie Go uważają?

Kim dla moich bliskich i przyjaciół jest Jezus?

2. A wy za kogo Mnie uważacie?

Jezus sprawił, że apostołowie przestali mówić o innych i zajęli się sobą. Zapytał ich nie o to, co podpowiada im głowa, ale bardziej, co mówi ich serce. Do najgłębszych tajemnic osoby dociera się przez bliskie relacje, przez przyjaźń. Tylko ci, którzy nawiązali z Jezusem głębszą relację, są w stanie powiedzieć o Nim więcej i poznać Go głębiej.

A co mówi o Jezusie moje serce?

3. Syn Boga żywego

Piotr spotyka w Jezusie Boga żywego, a jednocześnie Boga bliskiego, z którym może rozmawiać twarzą w twarz, patrzeć jak uzdrawia, słuchać jak pociesza. Wsłucham się w moje serce. Bóg zwraca się także do mnie i zaprasza do głębokiej przyjaźni z sobą.

Nasze przywiązanie do Boga żywego wyznawajmy z dumą i odwagą!

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, Kraków