Jezus przechodził przez Samarię, fot s. Amata CSFN

Uzdrowienie trędowatych opisuje spotkanie, które odmienia życie. Odrzucany przez Żydów Samarytanin, nie tylko został oczyszczony z trądu, ale spotkał Boga w Jezusie Chrystusie! Czy chodząc do kościoła spotykamy tam Boga, czy siebie samych? Spotkanie z Osobą Jezusa Chrystusa wszystko zmienia! Gdy usłyszysz Jego słowo „rusz się”, wstań i idź, a Go spotkasz, a On odmieni Twoje życie – podkreśla abp Grzegorz Ryś w komentarzu na niedzielę 9 października.

Komentarz wideo:

1. Idźcie, pokażcie się kapłanom 

Wykonując to krótkie polecenie, trędowaci wypełnili aż dwa nakazy Jezusa. Po pierwsze – posłuchali. Po drugie – poszli. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Bardzo ważne jest wysłanie ich w drogę. „Idźcie” jest jednym z najważniejszych słów w Biblii. Pewien midrasz mówi, że Żydzi stali nad Morzem Czerwonym, a ono się nie rozstępowało dotąd, dopóki jeden z nich nie wyszedł z szeregu i nie postawił nogi w wodzie. Dopiero wtedy się rozstąpiło – gdy ten jeden zaryzykował.

Czy masz pragnienie zmiany w twoim życiu, czy pragniesz jedynie świętego spokoju?

2. Widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga

Trzeci element wiary to wzrok. Wiara jest widzeniem. Samarytanin, który wrócił, aby podziękować Jezusowi, zobaczył więcej, niż pozostałych dziewięciu. Zobaczył nie tylko to, że trąd ustąpił, ale zobaczył, że to sprawił Bóg.

Czy dostrzegam, co w moim życiu działa Bóg?

3. Gdzie jest dziewięciu?

Pozostali uzdrowieni poszli do świątyni. Na pewno złożyli ofiarę za swoje oczyszczenie… wszyscy się cieszyli… Oni poszli do świątyni… a Samarytanin spotkał Boga w Jezusie Chrystusie! To jednak nie to samo (!) – chodzić do kościoła i… spotkać Boga. Spotkanie z Osobą Jezusa Chrystusa wszystko zmienia!

Ty też możesz być na drodze blisko Jezusa. Tylko „rusz się”, wstań i idź, gdy usłyszysz Jego słowo!

Jezus przechodził przez Samarię, fot s. Amata CSFN

Centrum Formacji Duchowej, Salwatorianie – Kraków