Wniebowstąpienie Pańskie, fot. domena publiczna

Tuż przed swoim wniebowstąpieniem, Jezus zostawił uczniom obietnice i polecenia. Obiecał, że będzie z nimi „przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. Jednocześnie apostołowie mogli poczuć się zobowiązani, słysząc polecenie: „idźcie i nauczajcie”. Jezusowi zależało na tym, by uczyli innych zachować wszystko, co On przekazał. Na ten aspekt zwraca uwagę ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oraz inni przewodnicy życia duchowego w komentarzu do Ewangelii na Uroczystość Wniebowstąpienia, 21 maja.

Komentarz wideo:

1. Oddali Mu pokłon

Uczniowie byli w drodze do Galilei, bo tak po Zmartwychwstaniu polecił im Jezus. Wracali do miejsca, gdzie Go poznali, gdzie mieszkali, gdzie przeżywali swoją codzienność. Pomyślmy o naszej Galilei, o naszej codzienności. Bóg także i nam pozwala doświadczać Swojej obecności wśród codziennych spraw: w rodzinie, wspólnocie, w innych ludziach, których spotykamy, w zwykłych zajęciach.

Czy zauważamy Go i „oddajemy Mu pokłon” pośród naszej codzienności?

2. Niektórzy jednak wątpili

Przypatrzmy się twarzom apostołów, którzy nie potrafili rozpoznać Jezusa, wątpią czy to naprawdę On i czy pozostanie z nimi na zawsze… Na niektórych twarzach widać brak ufności.

A jaka jest moja twarz?

3. Dana Mi jest wszelka władza

Przekazując wskazania apostołom, Jezus podkreśla, że posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Wyobraźmy sobie, że zbliża się osobiście do każdego z nas i patrząc prosto w oczy, mówi: „Dana mi jest wszelka władza”. Z wiarą w sercu, że On ma władzę nad wszystkim, co dzieje się w moim życiu, zawierzmy Mu nasze sprawy.

Jezu, ufam Tobie!

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie