Mozaika w bazylice św. Piotra w Rzymie, fot. s. Amata CSFN

Listę dwunastu apostołów tworzy sześć par imion. To typowo Boża Drużyna, ale żaden selekcjoner nawet by nie pomyślał, żeby zgrupować ich razem – tak się różnią. Choć wydaje się, że nie pasują do siebie, to jednak zostali wezwani do braterstwa w Jezusie, podobnie jak my. Ten aspekt podkreśla ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 18 czerwca.

Komentarz wideo:

1. Aby byli z Nim

Dwunastu apostołów to nawiązanie do dwunastu pokoleń Izraela, czyli dwunastu plemion – rodów, których nazwy pochodziły od imion synów Jakuba, nazywanego też Izraelem. Jakub-Izrael był wnukiem Abrahama. Nikt z wybranych uczniów nie był uczonym, żaden nie był doskonały, nie należeli do kręgu nauczycieli Pisma, czy grona faryzeuszów, nie byli znawcami Prawa ani szczególnie pobożnymi Żydami. Byli rybakami i zwykłymi ludźmi, jak każdy! Połączyło ich wezwanie przez Jezusa, który chciał, „aby byli z Nim”.

Czy wierzę, że Jezus posyła także mnie dziś, abym wśród ludzi był znakiem Jego dobroci i miłości?

2. Jak owce niemające pasterza

Jezus zachęca mnie, aby modlić się za pasterzy, za kapłanów. Powierzmy Mu wszystkich pasterzy, których kiedykolwiek postawił na naszej drodze. Pomódlmy się zwłaszcza za tych, o których wiemy, że są niewierni swojemu powołaniu.

Czy w ogóle się za nich modlimy?

3. Proście Pana żniwa

Chociaż żniwo jest wielkie, a robotników mało, Jezus nie mówi: Weźcie się więc do roboty! Poleca natomiast, by prosić Ojca, Pana żniwa. Tylko więź z Jezusem i dary Ducha Świętego uwalniają nas od lęków, fałszywych zabezpieczeń i przemieniają w ludzi zdolnych pełnić Jego misję w codzienności życia.

On nas potrzebuje – mnie i ciebie!

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, Kraków