Drogocenne perły_fot. Mirek Krajewski

Zadaniem ojca rodziny jest przekazywać dzieciom zarówno rodzinne tradycje, jak i wskazywać nowe możliwości w życiu. Z jednej strony mamy czerpać ze skarbca tradycji, z drugiej szukać nowych skarbów. Zachęta do poszukiwania tego, co w życiu najważniejsze została podkreślona w komentarzu do Ewangelii opracowanym przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na niedzielę 30 lipca.

Komentarz wideo:

1. Skarb ukryty w roli

Marzenia galilejskich rolników o skarbie nie były nierealne, bo w Palestynie, ze względu na stałe przemarsze wojsk zaborczych, faktycznie zakopywano w ziemi cenne monety. Ewangelista zachęca do poszukiwania większego skarbu niż ten w polu. Nasz skarb jest ukryty w naszym własnym sercu – to Jezus, który czeka, żebyśmy do niego dotarli.

Jak często wchodzę w głąb mojego serca, by znaleźć Skarb?

2. Kupiec poszukujący pereł

Kupiec, który poszukuje pięknych pereł, jest znawcą, wie jakiej perły szuka, choć jej nigdy nie widział. Każdy z nas poszukuje jedynego piękna, które od zawsze przeczuwa i za którym tęskni serce. Poszukuje, bardziej lub mniej jawnie, drogocennej perły, którą jest Bóg.

Czy dokładam wysiłku, by zdobyć tę Perłę?

3. Sieć w morzu

Sieć zagarnia wszystko bez wyboru. Kościół nie wybiera uczciwych, dobrych i pięknych, lecz przyjmuje wszystkich. Teraźniejszość jest czasem połowu i przebaczania. Dopiero przy końcu świata nastąpi „oddzielanie”. Nie zapominajmy, że będziemy mierzeni taką samą miarą, jakiej używaliśmy w stosunku do innych. Wszystko co nie jest miłosierdziem, zostanie spalone w ogniu sądu Bożego.

Jeżeli byliśmy miłosierni, zajaśniejemy jak słońce w Królestwie Ojca!

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, Kraków