Droga pośród Gór Judzkich, fot. s. Amata J. Nowaszewska

Cała Biblia i Ewangelia według św. Marka rozpoczynają się od tego samego słowa: „Na początku Bóg stworzył…” (Rdz 1,1), „Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie…” (Mk 1,1). Greckie słowo archè, czyli początek, przypomina, że Jezus jest Początkiem. Słowo „początek” uświadamia mi, że mogę zacząć wszystko od początku! Ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w takim klimacie prowadzi komentarz do Ewangelii na II niedzielę Adwentu, 10 grudnia.

Komentarz wideo:

1. Na pustyni

Działalność Jana Chrzciciela miała miejsce między 28 a 30 r. na Pustyni Judzkiej w Betanii (dziś Kasr al-Jahud). Droga z Jerozolimy do miejsca, gdzie chrzcił Jan była trudną do pokonania, ponad trzydziestokilometrową wyprawą, a mimo to przychodziło do niego mnóstwo ludzi. Jałowa pustynia stała się początkiem nowego życia dla tłumów, które ciągnęły z Jerozolimy!

Czy mam takie miejsce i zarezerwowany czas, który jest moją pustynią?

2. Przygotujcie drogę

Słowa o przygotowaniu drogi mają dziś znaczenie symboliczne, ale wówczas odwoływały się też do konkretnej rzeczywistości. Kiedy monarcha miał przejeżdżać jakimś szlakiem, wysyłał herolda z żądaniem, aby miejscowości po drodze przygotowały się i dosłownie utwardziły drogi. Wołanie Jana o wyrównanie ścieżek to wezwanie do szczerego nawrócenia. 

Na jakim etapie przygotowań jest droga, którą ma przyjść do mnie Jezus?

3. Wyznajcie grzechy

Dziś wody Jordanu są zamulone, jakby stale brudne – to również symbol ludzkich grzechów, które spłukiwane wodą „osiadły” na dnie rzeki i wciąż tę wodę mącą. Może je „zabrać” tylko Jezus, który zanurza się w historii ludzkiego życia. On jest mocniejszy od naszych ludzkich możliwości, od naszych zranień i pogmatwanych dróg. Zaufaj Mu i daj się prowadzić. 

Dla Boga naprawdę nie ma nic niemożliwego!

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, Kraków