Oto Człowiek, Bazylika w Jerozolimie, fot. s. Amata CSFN

Na tym krzyżu widniał napis: „To jest Król Żydowski”, który dla wielu był jedynie żałosną ironią. Opis Męki Pańskiej odsłania sekrety serc nie tylko dwóch skazańców wiszących obok Jezusa, ale też innych, którym dane było uczestniczyć w misterium. Dobry Łotr, jako pierwszy, stopniowo przenika głębszy sens tego, w czym uczestniczy – o tym, jak patrzeć, by nie zatrzymywać się jedynie na ziemskiej powierzchowności, ale dostrzegać Bożą rzeczywistość pisze o. Innocenzo Gargano OSB Cam w komentarzu na niedzielę 20 listopada.

Komentarz wideo:

1. Lud stał i patrzył

Dla ludzkich oczu Jezus jest tylko skazańcem, nieróżniącym się od obu pozostałych, a napis o królu jest żałosną ironią. Dopiero Dobry Łotr, jako pierwszy, stopniowo przenika głębszy sens tego, w czym uczestniczy. Widzi to samo, co pozostali, ale patrzy zupełnie innym spojrzeniem. Dochodzi do widzenia nie tylko ziemskiej rzeczywistości, ale także Boskiej.

Czy umiem odczytywać głęboki sens tego, co dzieje się wokół mnie?

2. Odbieramy słuszną karę

Dobremu Łotrowi Jezus obiecuje zbawienie. Nie słyszymy jednak wyroku potępienia drugiego skazańca. Nikt nas nie upoważnia do twierdzenia, że skoro jeden się zbawił, drugi został potępiony. To co wiemy o nieskończonym, absolutnym miłosierdziu Boga, powinno zostawiać nadzieję, że także ten drugi mógł się zbawić. Tylko Duch Święty zna głębię, jaka się kryje w ludzkim sercu.

Czy wierzę w miłość silniejszą od nienawiści?

3. Będziesz ze Mną w raju

Opis Męki Pańskiej odsłania sekrety serc nie tylko tych dwóch wiszących obok Jezusa, ale też innych, którym dane było uczestniczyć w misterium na Miejscu Czaszki. Śmierć Chrystusa jest dobrowolnie złożoną ofiarą przebłagalną za wszystkie grzechy ludzi, począwszy od grzechu pierworodnego. Ewangelista Łukasz podkreśla, że chodzi tu o wydarzenie, które dotyczy całego świata.

Chrystus Król Wszechświata chce każdemu z nas powiedzieć: Będziesz ze Mną w raju!

Oto Człowiek, fot. s. Amata CSFN

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie