fot. s. Amata CSFN

Mowa z Wieczernika to jedne z ostatnich słów Jezusa przed męką. Kluczowe jest wezwanie do miłości braterskiej: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”. Miłość Jezusa i miłość do drugiego człowieka są ze sobą „stopione” – podkreśla w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 15 maja ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

1. Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony

Te słowa Jezus wypowiedział zaraz po wyjściu Judasza z Wieczernika. Mogą one rodzić pewien rozdźwięk. Apostoł wchodzi w noc nieprawości, a z ust Jezusa wychodzi „okrzyk triumfu”. Chociaż trwa noc, w której zdradza Go bliski przyjaciel, trwa jednocześnie godzina objawiania się Bożej miłości. Nawet zdrada ucznia, nie może jej osłabić. Jezus czuje się otoczony chwałą Boga. On także Boga chwałą otacza.

Czy moje życie ukazuje chwałę Boga?

2. Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem

Oto ostatnia wola Jezusa. Od jej wypełnienia zależeć będzie przyszłość całej ludzkości. To wielka tajemnica, że najwyższa chwała Boża jest związana z największym uniżeniem – z narodzinami w stajni i śmiercią na krzyżu.

Jednak gdyby Bóg pozostał daleki i majestatyczny, poza zasięgiem wszelkiego cierpienia i bólu, ludzie mogliby Go podziwiać, ale nigdy nie mogliby Go pokochać.

Jaki obraz Boga  noszę w sercu – daleki i majestatyczny czy bliski i kochający?

3. Przykazanie nowe daję wam

Dlaczego Jezus nazywa tę miłość nowym przykazaniem. Czy wprowadza jakieś nowe normy?

Przecież Stare Przymierze również uczyło miłości wzajemnej. Jednak tamto polecenie brzmiało: „Kochaj bliźniego jak siebie samego”. Teraz Jezus mówi: „Kochajcie, jak Ja was umiłowałem”. To coś znacznie więcej. Skoro mówi, żebyśmy miłowali jako On, to znaczy że taka miłość jest osiągalna.

Źródło prawdziwej miłości możemy znaleźć w Bogu.

Centrum Formacji Duchowej, Salwatorianie – Kraków: https://cfd.sds.pl/