Kaplica Wniebowstąpienia, fot. Amata CSFN

Scena pożegnania Jezusa z uczniami przed wniebowstąpieniem. Do tej chwili przygotowywali się przez czterdzieści dni. Już wiedzieli, co to znaczy, że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Byli świadkami. W kontekście tego doświadczenia uczniów proponuje odczytać Ewangelię na niedzielę 29 maja ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Komentarz wideo:

1. Pozostańcie w mieście

Jerozolima – miasto Zmartwychwstania!

Miasto ich najtrudniejszej próby i łez nawrócenia.

Miasto z pustym grobem, który będzie zawsze przypominał, że On żyje.

W sercach uczniów pozostaje obietnica – On nie zostawi ich samych, pośle im swojego Ducha, a kiedyś przyjdzie po nich w chwale.

Jedno jest pewne: przyjdzie tak samo realnie, jak widzieli Go wstępującego do nieba.

Czy ufam, że spełni się wszystko, co On powiedział?

2. Ja jestem z wami

Jego obecność jest żywa i realna.

Czasami myślimy, że Pan Bóg hojnie przemawia tylko w szczególnych warunkach – w kościele, na rekolekcjach. Jednak On mówi przede wszystkim w naszej codzienności.

„Pracowałem przez cały dzień, więc teraz przeczytam chociaż kawałek Pisma Świętego” – taka postawa tylko z pozoru wydaje się właściwa. Nieopatrznie przeciwstawiamy sobie dwie wartości: życie duchowe i codzienne zajęcia. Tak jakby Bóg był z nami tylko w modlitwach, a w naszej pracy już nie.

Jak postrzegam moje codzienne sprawy – są dla mnie przeszkodą czy okazją do nawiązywania kontaktu z Bogiem?

3. Będziecie przyobleczeni mocą z wysoka

Cokolwiek się wydarza – dobrego lub złego – Bóg chce, żebyśmy się z tym zmierzyli, niezależnie od tego, czy wydaje się to sensowne czy nie.

Trzeba się zmagać i pytać Boga, co nam mówi w tej, a nie innej rzeczywistości.

Żyjemy naprawdę, gdy bierzemy udział w życiu, a nie jesteśmy jedynie obserwatorami „z ławki rezerwowych”.

Uroczystość Wniebowstąpienia pokazuje, że w Bogu niebo i ziemia są zjednoczone!

Centrum Formacji Duchowej, Salwatorianie – Krakówhttps://cfd.sds.pl/