Chrystus nauczający w Kafarnaum, Maurycy Gottlieb, fot. s. Amata CFSN

Każdy, kto pełni wolę Bożą, jest bratem, siostrą i matką Jezusa. Tę niezwykłą nowinę ogłosił On sam, wykorzystując moment, gdy razem z Maryją przyszli do Niego Jego bliscy. Tę prawdę pogłębia dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, ks. Krzysztof Wons, w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 9 czerwca.

Komentarz wideo:

1. Mówiono: „Odszedł od zmysłów”

Członkowie ziemskiej rodziny Jezusa byli zaniepokojeni informacjami, że prawdopodobnie oszalał. Kto przy zdrowych zmysłach wywołałby takie zamieszanie wśród ludzi. On wszystko „powywracał do góry nogami”: dowartościowywał biednych, dotykał trędowatych, polecał kochać nieprzyjaciół, zapowiadał, że nierządnice mogą wejść do królestwa przed tzw. porządnymi…

Czy doświadczam w swoim życiu, że miłość jest… nielogiczna?

2. „Ma Belzebuba”

Nadprzyrodzone działania Jezusa ściągnęły na Niego krytykę uczonych w Piśmie. Delegacja Sanhedrynu, która przybyła specjalnie z Jerozolimy oddalonej o 150 km, zarzuciła Nauczycielowi z Nazaretu, że jest w zmowie z Belzebubem i jego mocą wyrzuca złe duchy. Jezus w przypowieści ukazał im, jak absurdalne były to zarzuty.

    Jak wyrażam moje zarzuty wobec innych?

    3. Tymczasem nadeszła Jego Matka

    Jezus zajęty tłumami… i oto nagle przychodzi do Niego Maryja razem z krewnymi. Musiała bardzo tęsknić, skoro postanowiła Go zobaczyć. On dał przepiękne świadectwo o swojej Matce. W Ewangelii wg św. Marka Maryja nie wypowiada ani jednego słowa. Uczy milczenia. Spróbuj Ją odnaleźć w swoim milczącym trwaniu przy Jezusie. Samotność i milczenie mają głęboki sens, bo przez nie można zbawiać innych. Milczenie Maryi rodzi się nie z lęku tylko z ufności.

    Zaufaj i Ty, uwierz, że u Boga nie ma nic niemożliwego.

    Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, Kraków