„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały pochodzi z góry” – Figura Serca Jezusa, Trastevere, Rzym, fot. s. Amata CSFN

Dlaczego Jezus mówi o tym, żeby wziąć na siebie jarzmo? Nawet jeśli zapewnia, że jest ono słodkie i lekkie, taka zachęta nie brzmi dobrze w naszych uszach. Pamiętajmy jednak, że jarzmo pozwala zwierzęciu użyć swej siły z pożytkiem. Jest jak przykazania dla człowieka: to twarda, ale konieczna dyscyplina koncentrująca jego energię na sprawach najważniejszych. Ten aspekt zgłębia komentarz Silvano Faustiego SJ, opracowany przez Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na niedzielę 9 lipca.

Komentarz wideo:

1. Jestem cichy i pokorny sercem

Po grecku „pokorny sercem” znaczy: uniżony, mały, ktoś ostatni, sługa. Pokora dla Greków, jak również często dla nas, nie jest cnotą. Jest niemiłym obowiązkowym stanem niewolnika. Natomiast pokora w Biblii jest fundamentalnym przymiotem Boga, bo Jego miłość jest pokorna!

Czym dla mnie jest pokora?

2. Wysławiam Cię, Ojcze

Jezus uwielbia Ojca za Jego podwójne działanie: zakrywanie i objawianie spraw Bożych. Bóg zakrywa swoje dzieła przed tymi, którzy bardziej niż Jemu, ufają swojej ludzkiej mądrości. Objawia je natomiast tym, którzy Mu ufają i są gotowi otwartym sercem przyjąć Słowo Boże. To oni przyjmują treść Ewangelii bez zbędnych kalkulacji i angażują się w wypełnianie poznanych prawd.

Komu ufam najbardziej?

3. Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Wypowiedź Jezusa na temat ludzkiego utrudzenia, odsłania Jego wrażliwość na nasz trud i nasze słabości. Mogę cieszyć się prawdą, że Bóg Ojciec pragnie być blisko mnie. Objawia mi swoją miłość w najbardziej zwyczajnej codzienności. Tylko On może dać człowiekowi ostateczne ukojenie i odpoczynek.

Ojcze, wysławiam Cię!

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, Kraków