Ludzki potencjał poznawczy ma swoje limity. Ograniczone są także możliwości ludzkich słów, aby opisać tajemnicę Trójcy Świętej. Przybliżenie się do tej niepojętej rzeczywistości, proponują w komentarzu na niedzielę 12 czerwca duszpasterze głoszący homilie w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie – ks. Tadeusz Hajduk SJ i ks. Dariusz Zielonka SDS

1. Duch Prawdy doprowadzi nas do całej prawdy

To łaska – poznać całą prawdę! Na łaskę często trzeba trochę czekać. To oczekiwanie i cierpliwość są konieczne. Może więc istnieć łaska, która jest dla nas przygotowana, a nie otrzymujemy jej, bo nie mamy cierpliwości. Niebo to nie supermarket wysyłkowy, w którym dziś się składa zamówienie, by jutro zostało zrealizowane. Prawda nas wyzwoli.

Czy zawsze szukasz całej prawdy?

2. Objawi nam

W pedagogii Boga istnieje czas odpowiedni na spełnienie prośby i udzielenie łaski – czas Kairos. Ważna jest tęsknota, oczekiwanie i przygotowanie. Przecież apostołowie nie wiedzieli, kiedy zstąpi Duch Święty i mieli polecenie, aby czekać. Duch zstąpił po dziesięciu dniach od Wniebowstąpienia Jezusa. Św. Tomasz nie wiedział, kiedy Jezus przyjdzie, by spełnić jego pragnienie dotknięcia ran. Zmartwychwstały przyszedł po ośmiu dniach.

A ty, czy umiesz czekać na Bożą łaskę?

3. Oznajmi nam rzeczy przyszłe

Relacja Jezusa z Ojcem i Duchem Świętym to coś wyjątkowego, co nie ma żadnych odpowiedników w ludzkim doświadczeniu religijnym. Ta tajemnica przekraczała również możliwości poznawcze apostołów. Także dziś, gdy czytamy Ewangelie, natrafiamy na sformułowania, które rodzą wiele pytań. Kierowani przez Ducha, stopniowo będziemy dochodzili do całej prawdy o sobie, o drugim człowieku i Trójjedynym Bogu.

Czego nie pojmujemy rozumem, dopowiadajmy sercem: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu!

Centrum Formacji Duchowej, Salwatorianie – Krakówhttps://cfd.sds.pl/