Góra Kuszenia w pobliżu Jerycha, fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Terminem „kusiciel” Biblia oddaje istotę i sposób funkcjonowania zła. Kusiciel od początku nie robi nic innego, jak tylko odciąga nas od tego, co istotne, od naszych zadań, od ważnych relacji z innymi, a przede wszystkim z Bogiem. O odpieraniu pokus na podobieństwo Jezusa mówi ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na I Niedzielę Wielkiego Postu, 26 lutego.

Komentarz wideo:

1. Powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem

Jezus odczuł głód fizyczny, ale nie był słaby duchowo. Czas postu to dla Niego szczególny moment kontaktu z Ojcem i „karmienia się” relacją z Nim. Głód duchowy, brak bliskości Boga o wiele bardziej nas osłabia niż głód fizyczny.

Czy jesteś świadomy, że ilekroć stajesz do modlitwy, podejmujesz post, szatan kusi Cię zniechęceniem?

2. Rzuć się w dół

Jezus nie mówi szatanowi, by nie wystawiał Go na próbę, lecz stwierdza, że On, Boży Syn nie ma zamiaru wystawiać na próbę swojego Ojca. Można próbować pokarmy, czy są dobre w smaku, nowy sprzęt, czy jest wart zakupu, ale Pana Boga nie poddaje się żadnym próbom ani szantażowi, ani „kontroli jakości”. Pana Boga się kocha.

Czy nie traktujesz Pana Boga jak „Producenta” cudów i efektów specjalnych?

3. Upadnij i oddaj mi pokłon

Szatan proponuje Jezusowi królestwa świata w zamian za oddanie mu pokłonu. To pokusa władzy. Ojciec kłamstwa ofiaruje Jezusowi coś, co naprawdę do niego nie należy. Kusi, by zaakceptował jego definicję autorytetu. Jezus odpędza szatana, ponieważ wie, że nie ukłonami i nie znajomościami buduje się Królestwo Boże.

Idź precz, szatanie!

Pustynia Judzka, fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, Kraków