Kochaj i bądź szczęśliwy, Asyż, fot. s. Amata CSFN

Dziś jesteśmy już osłuchani ze wskazaniami Jezusa: „Jeśli kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi… Miłujcie waszych nieprzyjaciół”, ale dla słuchaczy Jezusa były one czymś rewolucyjnym! Aby pojąć tę naukę, trzeba ją odczytać w świetle zdania „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. W tym kluczu ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, komentuje Ewangelię na niedzielę 19 lutego.

Komentarz wideo:

1. Bądźcie doskonali

Doskonałość, o której mówi Jezus jest radykalnym stylem życia. Jest przekraczaniem wszelkiego minimalizmu, przeciętności, pozornej poprawności. Jest ewangeliczną opcją życia, która nie godzi się na połowiczność. Jest nieustannym przekraczaniem siebie, tego co małe. Jest nieugaszonym pragnieniem osiągnięcia więcej!

Czy jest we mnie to pragnienie?

2. Bądźcie miłosierni

Św. Łukasz w miejsce słowa „doskonali”, napisał „miłosierni”: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Oto co znaczy stawać się na podobieństwo Ojca. Jesteśmy w samym sercu Nowego Prawa. Doskonałość, która polega na miłości miłosiernej, jest procesem, który nigdy się nie kończy.

Czy moja doskonałość objawia się w postawie miłosierdzia?

3. Wymagajcie od siebie

Jezus niszczy schemat myślenia typu:  „nie zabiłem nikogo”, „nie ukradłem”, „nie cudzołożyłem”, „nie oszukiwałem”. To za mało, aby być uczniem Jezusa. Jednocześnie przekonuje nas, że nasza wiara doskonali się i rozwija nie w sterylnie czystych warunkach codzienności, ale pośród radości i smutku, dobra i zła, pośród prawości i grzechu. W takich warunkach jest możliwe, byśmy byli doskonali i miłosierni.

Prawdziwe życie Ewangelią gwarantuje młodość do późnej starości!

Jezus, fresk, Rzym, fot. s. Amata CSFN

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, Kraków