Jeden z obrazów najczęściej występujących w Ewangelii to obraz Jezusa, który się modli. Pokazuje, że modlitwa przenika wszystkie przestrzenie życia Jezusa. Trudno oddzielić modlitwę od Jego działalności. W tym kluczu, z akcentem na modlitwę, powinniśmy zgłębiać wydarzenie Przemienienia – pisze w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 13 marca ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

CENTRUM FORMACJI DUCHOWEJ, SALWATORIANIE – KRAKÓW

Komentarz wideo: 

1. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.

Pierwsza część kluczowego zdania, która nie wchodzi do dzisiejszej perkopy brzmi: „W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba…”

To co się wydarzyło jakieś osiem dni przed Przemienieniem jest bardzo ważne.

Jezus był wtedy z Apostołami w okolicach Cezarei Filipowej. Najpierw zapytał ich, co mówią o Nim ludzie.  Następnie spytał wprost: A wy za kogo mnie uważacie?

Piotr, jakby w imieniu wszystkich, odpowiedział „Za Mesjasza Bożego”.

Właśnie wtedy, Jezus po raz pierwszy powiedział uczniom, że zostanie odrzucony przez naród i zabity.

Apostołowie odczytali to jako zapowiedź klęski i porażki.

Do tej pory widzieli Jezusa, który był pełen mocy.

A ja za jakim Jezusem podążam? Czy w ogóle za Nim idę?

2. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni.

Gdy Mojżesz i Eliasz mówili o odejściu Jezusa, czyli o Jego śmierci – uczniowie spali. Ten sen ma znaczenie teologiczne. Odsłania niezdolność zrozumienia tego, co Pisma mówią o Chrystusie. Oznacza też letniość serca. Uczniowie w tym momencie są jakby niezdolni uczestniczyć w Tajemnicy Jezusa, który wybiera krzyż. Kiedy się ocknęli niewiele już zobaczyli.

Bóg zaprasza mnie do częstego przebywania na modlitwie na mojej górze spotkań z Jezusem.

Mam taką górę? Taki czas, kiedy nic innego nie robię, tylko trwam na medytacji?

3. To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!

To łaska usłyszeć głos Boga, który jest skierowany do mnie.

Bóg się nie ukrywa. On chce dać się poznać. Jednak bez modlitwy nie jesteśmy w stanie ogarnąć, co On pragnie nam objawić.

Wezwanie z góry Przemienienia skierowane jest również do nas dziś: Jego słuchajcie, podążajcie Jego drogą. Jeśli trzeba, weźcie krzyż, jak On.

Kontemplacja piękna oblicza Jezusa prowadzi do przyjęcia Jego Słowa.

Centrum Formacji Duchowej: https://cfd.sds.pl/