fot. Centrum Heschela KUL

Ewangelia na pierwszą niedzielę Nowego Roku ma dwie odsłony. Pierwsza dotyczy pasterzy, którzy usłyszeli wiadomość od aniołów, wyruszyli i na końcu ujrzeli Mesjasza. Druga odsłona związana jest z Maryją, która pozwalała Bogu działać w Swoim Życiu. Maryja jest obrazem każdego chrześcijanina, w którym ma narodzić się Chrystus – pisze w komentarzu do Ewangelii dla Centrum Heschela KUL prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, kierownik Katedry Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Publikujemy pełen test komentarza do niedzielnej Ewangelii (Łk 2,16-21) na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Ewangelia na pierwszy dzień Roku 2023, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, ma jakby dwie odsłony. Pierwsza odsłona dotyczy pasterzy, którzy usłyszeli od Aniołów, że w Betlejem narodził się Mesjasz. Chcieli Go zobaczyć. Najpierw o Nim usłyszeli, potem ruszyli w drogę i na końcu Go ujrzeli. I to jest pierwsza odsłona tej Ewangelii. Ci prości ludzie przybyli i oddali chwałę Bogu.

Druga odsłona jest związana z Maryją. Ona jest w środku tej tajemnicy zbawienia. Kiedy Anioł podczas Zwiastowania ogłosił jej tę nowinę, że urodzi Zbawiciela, Maryja zmieszała się na te słowa, ale Anioł umacnia Ją, mówi, że to się stanie za sprawą Ducha Świętego, wówczas ona wypowiada to znamienne słowo: fiat, niech mi się stanie! I oto teraz w tym fragmencie ewangelii, w tej odsłonie to się stało: Jezus się narodził.

I co robi Maryja? Ona jest zdumiona tym, w jaki sposób Bóg realizuje ten plan zbawienia. Mówi Ewangelista: „Zachowywała to w swoim sercu”. Ale co to znaczy, że „zachowywała to w swoim sercu”? To znaczy, że kontemplowała tę tajemnicę i pozwalała Bogu działać.

Ponieważ Maryja jest obrazem każdego chrześcijanina, w którym ma narodzić się Chrystus, to mamy tu jakby przesłanie, które Ona dzisiaj nam czyni: pozwalać Bogu działać w naszym życiu.

O Autorze

Prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek Kierownik Katedry Dramatu i Teatru w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do głównych obszarów badań prof. Kaczmarka należą różne przejawy dramatu i teatru religijnego w Polsce i w Europie w XIX i XX wieku. Wiele miejsca w swojej pracy naukowej poświęcił teatrowi w doświadczeniu życiowym Karola Wojtyły. Prof. Kaczmarek jest członkiem, współpracownikiem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a od 1995 czynnym członkiem Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opera et du Ballet w Paryżu.

Centrum Heschela KUL