Ks. Umiński: Jestem bardzo wdzięczny Polakom i moim kolegom z Caritas-Polska, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia J 10,27-30

PL https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2022-05-08

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/78597300/Jak_dzi%C5%9B_m%C3%B3wi_Jezus?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Jak słuchać Jezusa?

Ewangelia mówi o słuchaniu głosu Jezusa. Często jednak zastanawiamy się, jak w naszych czasach mówi Jezus. Okazuje się, że On mówi każdego dnia i to na wiele sposobów. Zobaczmy cztery główne sposoby mówienia Pana Boga do nas.

2. Słowa klucze

Moje owce słuchają mego głosu a Ja znam je.

Biblia jest pierwszym i najważniejszym miejscem komunikacji Boga z człowiekiem, ponieważ została napisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Po lekturze Pisma Świętego w kościele jest podany podpis autora: Oto Słowo Boże.

Jezus założył Kościół, aby głosił dobrą nowinę i kontynuował Jego misję na ziemi. Stąd drugim źródłem poznania głosu Jezusa jest magisterium, czyli nauczanie Kościoła. Ono nam pomaga w ocenie często skomplikowanych sytuacji, ponieważ analizuje je w świetle Pisma Świętego i wielowiekowej tradycji Kościoła.

Pan Jezus mówi także przez objawienia prywatne, które są zatwierdzone przez Kościół.  Choć nie są konieczne do zbawienia, to jednak mogą wiele wnieść w nasze życie. Przykładem tego jest chociażby dzienniczek św. Siostry Faustyny, w którym zapisała swe dialogi z Jezusem. Jest on dostępnym w całości w internecie na stronie: https://www.saint-faustina.org/diary-full-text/

Tak jak kiedyś Bóg mówił przez proroków, tak i teraz mówi przez innych ludzi. I to często mogą być osoby bliskie, znajome lub nieznajome. Chodzi tylko o to, aby rozeznawać głosy, które do nas docierają.

3. Dziś

„Wiara rodzi się ze słuchania” – mówi św. Paweł. To jest klucz do szczęśliwego życia, bo Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Jak więc słucham Jezusa?

Opisy zdjęć (autor: s. Amata CSFN)

01 – Pasterze – malowidło w kaplicy na Polu Pasterzy pod Betlejem

02 – Wiosenny wypas owiec na pustyni w Dolinie Jordanu

03 – Dolina Bejt Netofa w Galilei

04 – Dolina Hula

05 – Dobry Pasterz – wczesnochrześcijańskie wyobrażenie Jezusa, Katakumby w Rzymie