Góra Kuszenia w pobliżu Jerycha_fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Ewangelia Mt 4,1-11

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2023-02-26/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/97503886/Jak_Jezus_reagowa%C5%82_na_pokusy?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1.     Słowo wstępu

Jezus też był kuszony. I to bardzo. W dzisiejszej Ewangelii daje nam przykład jak reagować na pokusy. Jezus zasadniczo nie mówi słów od siebie, ale cytuje Słowo Boże. Zobaczmy to na trzech konkretnych przykładach.

2.     Słowa klucze

A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. 

Jezus, chociaż jest Bogiem, nie wchodzi w dialog z szatanem. Odpowiada kusicielowi słowami Pisma Świętego: „Napisane jest: «Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»”.

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»

W drugiej pokusie jest wyższy stopień trudności, ponieważ szatan kusi cytując właśnie Słowo Boże, a dokładnie Psalm 91. Prawdę mówiąc, zły duch manipuluje Pismem Świętym: cytuje fragment, wyrywając go z kontekstu. Robi to po to, aby zmusić Jezusa do zrobienia czegoś sprzecznego z wolą Bożą.

Jezus znów nie wchodzi w dialog z szatanem, ale cytuje inny fragment Pisma Świętego: „Ale jest napisane także: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»”.

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”

Za tak „niewiele”, za jeden pokłon, szatan obiecuje Jezusowi wszystko. Pokłon w Nowym Testamencie oznacza uznanie boskości tego, któremu pokłon się oddaje. Jezus jest zdecydowany i jednoznaczny, a przy tym bardzo pokorny. Znów cytuje Słowo Boże: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»”.

3.     Dziś

Sam Bóg, Jezus Chrystus nie wchodził w dialog z szatanem. Nie jesteśmy mądrzejsi i mocniejsi od Boga. Wchodzenie w dialog ze złym duchem jest bardzo ryzykowne. Jezus pokazuje nam inną drogę do zwycięstwa nad szatanem. Ta droga to rozważanie Słowa Bożego, życie nim i posłuszeństwo Bogu.

Jezus znał Pismo Święte i żył nim. Słowo Boże miał głęboko w sercu, dlatego odpowiadał cytatami z Biblii.

Jak zgłębiam Słowo Boże? Jak staram się nim żyć na co dzień? W jaki sposób Słowo Boże pomaga mi w pokusie?

Powiedz, aby ten kamień stał się chlebem – Pustynia Judzka, fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN