Ponad 2 miliony uchodźców w ciągu 3 tygodni znalazło pomoc w Polsce. W imieniu Episkopatu Polski Caritas Polska zebrała rekordową zbiórkę od wiernych wysokości 20 milionów dolarów, wysłała ponad 500 ciężarówek transportu humanitarnego, wydaje 47 tysięcy posiłków dziennie. Z pomocy Caritas skorzystało pół miliona osób.  Ponadto wiele innych organizacji jest zaangażowanych pomoc: diecezje, zakony, parafie, wspólnoty i ruchy katolickie i wielu wolontariuszy. Uchodźcy z Ukrainy są przyjmowani przez Polaków w domach.

Caritas

Caritas Polska zebrał 83 mln zł (20 mln. dolarów) na pomoc dla Ukrainy – przekazał w poniedziałek dyrektor organizacji ks. dr Marcin Iżycki.

„Caritas w Polsce organizuje transporty humanitarne na Ukrainę. Od początku wojny wysłaliśmy około pół tysiąca samochodów ciężarowych i busów. Wartość tej pomocy szacujemy na 35 mln zł” – powiedział. Składały się na nią żywność, środku higieniczne, opatrunkowe, ale też generatory prądu, koce i śpiwory – dodał.

Mówiąc o pomocy w Polsce uchodźcom z Ukrainy, zwrócił uwagę na dwa podstawowe wyzwania: przyjęcie tysięcy ludzi na granicy i wsparcie tych, którzy docierają w głąb Polski.

„W 26 punktach pomocy przygranicznej Caritasu i w Konsultach Zakonów Żeńskich działa 1200 wolontariuszy. Ponad 130 placówek Caritasu wydaje uchodźcom blisko 47 tys. posiłków dziennie. Z tej formy pomocy skorzystało już prawie pół miliona osób” – powiedział dyrektor Caritas.

Zakony żeńskie i męskie

W 924 domach zakonnych w Polsce i 98 na Ukrainie siostry zakonne udzielają pomocy duchowej, psychologicznej, medycznej i materialnej.

Szacuje się, że od początku wojny każde z niemal 150 działających w Polsce i na Ukrainie zgromadzeń zakonnych udzieliło pomocy od kilku do nawet 18 000 osobom.

W 498 domach zakonnych w Polsce i 76 domach na Ukrainie zorganizowano miejsca noclegowe. Dotychczas schronienie otrzymało 3060 dzieci, 2420 rodzin i ponad 2 950 osób dorosłych. W 64 placówkach przygotowano ponad 600 miejsc dla sierot, a w 420 placówkach czeka niemal 3000 miejsc dla matek z dziećmi.

Aktualnie w bezpośrednią pomoc jest zaangażowanych: 156 męskich domów zakonnych, w których schronienie znalazło 738 rodzin, 3630 osób, z czego 1483 to dzieci. W zakonnych parafiach i duszpasterstwach w 315 domach parafian przyjętych zostało ponad 300 rodzin, 1333 osób, z czego 518 to dzieci. 4 zakonne ośrodki przyjęły 61 niepełnosprawnych, z czego 37 to dzieci.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, we współpracy z ORANGE POLSKA SA, koordynuje i rozprowadza także karty telefoniczne PREPAID SIM dla uchodźców z Ukrainy (na chwilę obecną rozprowadzonych jest już ponad 1500 szt.).

Polskie parafie

Wszystkie ok. 10 tys. polskich parafii angażuje się w pomoc uchodźcom. Kościół przyjmuje uchodźców wojennych w domach wypoczynkowych, klasztorach zakonów męskich i żeńskich, ośrodkach Caritas, ośrodkach należących do ruchów i wspólnot, w parafiach a także za pośrednictwem parafii – w domach wiernych.

Ukraińskie rodziny znalazły schronienie w domach wielu biskupów. Przeznaczono dla nich również setki miejsc w seminariach oraz innych budynkach należących do diecezji. Wykorzystywane są też obiekty takie jak Dom Pielgrzyma i tzw. hale na Jasnej Górze, gdzie mieszka już ponad 100 osób w tym 50 dzieci.

Zbiórki

Ponad 32 mln zł zebrano podczas specjalnych zbiórek prowadzonych w polskich kościołach w niedzielę 27 lutego i w Środę Popielcową 2 marca na pomoc dla Ukrainy. To rekordowa zbiórka w historii podobnych akcji organizowanych przez Caritas Polska – największą dobroczynną organizacją w Polsce. Trzeba doliczyć jeszcze pieniądze przekazane przelewami, także za pośrednictwem strony Caritas Polska i uruchomionego tam mechanizmu wpłat, jak i dzięki charytatywnym SMS-om.

Zbiórki finansowe i rzeczowe organizowane są też przez zakony – męskie i żeńskie, oraz przez liczne ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i parafie.

Transporty z pomocą

Transport z pomocą przygotowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie KEP wyruszył na Ukrainę już 25 lutego. Jak dotąd za pośrednictwem samej tylko Caritas na Ukrainę wysłano już 147 tirów i 180 busów z pomocą, głównie żywnościową, o łącznej wartości około 25 mln zł. Transporty organizowane są też m.in. przez zakony, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia. Z męskich domów zakonnych z pomocą humanitarną na Ukrainę wyruszyły przynajmniej 34 samochody, wioząc niemal 100 ton darów.

Wolontariat, bieżąca pomoc uchodźcom

Wiele osób angażuje się też w szereg działań służących bezpośredniej pomocy potrzebującym.

Wspólnoty zakonne wydają tysiące posiłków dziennie (w samych zakonach męskich jest to ok. 5 tys. posiłków). Wydawane są też paczki. W zakonnych placówkach organizowana jest opieka oraz zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci z Ukrainy, czy nauka języka angielskiego. Dzieci przyjmowane są do zakonnych przedszkoli i szkół. W kilku miejscach świadczona jest także pomoc prawna i psychologiczna oraz tłumaczenie dokumentów potrzebnych do podjęcia pracy. Uchodźcy korzystają z udostępnionego przez zakony transportu.

Przekazywanie pomocy ze świata

Zaangażowanie Kościoła w Polsce na rzecz Ukrainy to również pośredniczenie i przekazywanie pomocy płynącej ze wspólnot z innych krajów. W tym obszarze działają m.in. jezuici, Rycerze Kolumba, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP), zakony, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia w Polsce.

Caritas Polska na co dzień ściśle współpracuje z Caritas Europa, Caritas Internationalis, zaś w obliczu obecnego kryzysu humanitarnego także z bliźniaczymi organizacjami Kościoła z Włoch, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. Caritas Polska rozpoczęła też rozmowy z UNHCR, czyli agendą ONZ ds. uchodźców nt. pomocy gotówkowej, która będzie realizowana w diecezjach.

Praca w Ukrainie

Duchowni z Polski pracujący w Ukrainie pozostali ze swoimi wiernymi. Jest to ok. 700 kapłanów (w tym 170 kapłanów zakonnych i 3 biskupów – zakonników). Na Ukrainie pracuje też 21 braci zakonnych i 332 siostry z polskich zgromadzeń zakonnych.

A German volunteer helping at Dorohusk Caritas distribution point
A volunteer playing with a child in the mother child room at Przemysl train station
A volunteer at the child mother room in Przemysl train station