„Aniołowie nieświadomi”, pomnik migrantów w Rzymie (autor Timothy P. Schmalz), fot. s. Amata CSFN

Ewangelia J 13, 31-33a. 34-35

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-05-15/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/79083555/Jaka_mi%C5%82o%C5%9B%C4%87_jest_najlepsza?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Nowość przykazania Jezusa

W naturze człowieka i w każdej religii jest zawarta chęć czynienia dobrze dla drugiego człowieka. Jezus jednak mówi, że Jego przykazanie miłości jest nowe. Co jest więc wyjątkowego w przykazaniu Jezusa?

2. Słowa klucze

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

Jezus chce, nie tylko, abyśmy się miłowali wzajemnie, ale aby ta miłość była taka jak miłość Jezusa. To jest „miłość Naj”. Najpiękniejsza, najlepsza i ona jest w życiu najważniejsza.

W oryginale greckim ewangelii jest tu użyte słowo „agapao”, czyli najwyższy stopień miłości, która jest gotowa oddać życie za drugiego człowieka i wszystko przebaczyć. Tak jak Jezus. On oddał życie za każdego z nas i z krzyża przebaczył. Nie ma miłości bez przebaczenia – podkreślają to ludzie, którzy przeżyli wiele lat w małżeństwie i są szczęśliwi.

Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Miłość Jezusa jest praktyczna. Ma otwarte oczy na rzeczywistość wokół; dostrzega potrzeby bliźnich i dostrzega dobro, jakiego doświadcza od innych ludzi. W tym czasie szczególnym wyrazem miłości wzajemnej staje się przyjmowanie i pomoc uchodźcom, którzy uciekają przed wojną i głodem. Orędzie Papieża Franciszka na tegoroczny Dzień Migranta i Uchodźcy zawiera wzruszającą modlitwę: 

„Panie, uczyń nas budowniczymi Twojego królestwa

Razem z migrantami i uchodźcami

i ze wszystkimi mieszkańcami peryferii.

Panie, spraw, abyśmy wszyscy nauczyli się

jak pięknie jest żyć jako bracia i siostry. Amen”.

3. Dziś

Jezus zaprasza do miłości wzajemnej. Od kogo doświadczam miłości w mojej codzienności? Za czyją miłość jestem szczególnie wdzięczny? Czy zauważam miłość Pana Boga w moim życiu? Kto czeka na moją miłość? Możemy pomodlić się, aby nasza miłość była taka, jak Jezusa.

Jezus Mistrz, fresk w Bazylice Matki Bożej Ara Coeli, Rzym, fot. s. Amata CSFN
Wieczernik, fot. s. Amata CSFN