fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Mt 5,17-37

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2023-02-12/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/96678289/Jaka_powinna_by%C4%87_nasza_sprawiedliwo%C5%9B%C4%87_wed%C5%82ug_Jezusa?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1.     Słowo wstępu

Sprawiedliwość jest cechą Boga. Człowiek sprawiedliwy w Biblii to ten, który postępuje zgodnie z wolą Bożą.

2.     Słowa klucze

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”.

Uczeni w Piśmie byli znawcami Prawa spisanego i przekazywanego ustnie. Faryzeusze, jako grupa religijna, bardzo skrupulatnie przestrzegali zaleceń Tory i tradycji starszych, która zawierała wiele drobiazgowych nakazów. Uznawano ich za elitę i specjalistów od Prawa Bożego. Jezus mówi zaś, że sprawiedliwość Jego uczniów ma być większa. To oznacza, że nie powinniśmy chlubić się z powodu naszych uczynków religijnych. Nie chodzi o skrupulatność w wypełnianiu Prawa, ale o czyste i prawe serce.  

Dlatego, tłumacząc dalej przykazania Boże, Jezus podkreśla, że trzeba dbać o swoje serce i myśli. Wtedy także czyny będą sprawiedliwe.

„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; [..] A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

„Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

W czasach Jezusa ważkim problemem było nadmierne używanie przysięgi. Przysięgano między innym na Imię Boże albo na przedmioty związane ze Świątynią.  Złamanie przysięgi było więc też znieważeniem Imienia Bożego. Jezus mówi, że mowa, ma być „tak, tak; nie, nie”. Chodzi o szczerość serca i intencji. Jeśli jesteśmy prawdomówni, nie ma przecież potrzeby używania przysięgi.

3.     Dziś

Św. Paweł, który sam był faryzeuszem, mówi nam, jak osiągnąć „większą sprawiedliwość”. W liście do Filipian pisze: „bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze”. Jak dbam o czystość i prawość swego serca? Czy jestem prawdomówny?