Droga Krzyżowa, klasztor, Kalisz, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Łk 23,35-43

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-11-20/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/91151073/Jakim_kr%C3%B3lem_jest_Jezus?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1.     Słowo wstępu

Ewangelia czytana w Niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata ukazuje ostatnie momenty życia Jezusa na ziemi. To właśnie wtedy najbardziej widać jakim był On królem.

2.     Słowa klucze

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».

Rzymianie krzyżowali na dwóch rodzajach krzyży: jeden w kształcie litery T (łac. crux commissa) oraz krzyż powszechnie znany (†), którego belki się przecinają (łac. crux immissa). Informacja o tym, że nad głową Jezusa był napis wskazuje, że Jezus umierał na tym drugim rodzaju krzyża.

Na krzyżach w naszych kościołach i domach są czasem cztery litery INRI. To skrót od łacińskiego napisu „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”, czyli Jezus Nazareński, Król Żydowski.

Krzyż jest tronem Jezusa. I tu już widać diametralną różnicę między Jezusem a innymi królami.

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».

W ostatnim momencie życia wypełniło się to co zawarte jest już w samym imieniu Jezus, a co wyznaczało całą Jego misję życiową. Jeszcze przez narodzeniem Anioł powiedział do Józefa, że Maryja porodzi Syna, „któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Po hebrajsku jest tu nawet gra słów: Jezus (Yeshua), który zbawi (yoshia) swój lud. Imię Jeszua zawiera w sobie litery czasownika „zbawiać”, a etymologia tego imienia oznacza „Bóg zbawia”.

Jezus zbawił skazanego człowieka w ostatnim momencie. Przez to do dziś pokazuje, że zależy mu na każdym grzeszniku, który się nawraca, nawet największym. Jest tylko jeden warunek, aby być zbawionym – trzeba się zwrócić do Jezusa.

Tak jak często podkreśla Papież Franciszek: Miłosierdzie jest imieniem Boga, jest imieniem Jezusa Króla.

3.     Dziś

Jezus daje coś czego żaden król nie może dać: daje zbawienie. Jednak czy to otrzymam zależy ode mnie. „Król Wszechświata nie będzie moim Królem, dopóki za Króla Go nie uznam” (ks. P. Śliwiński, ks. M. Kowalski, Jutro Niedziela).