Klasztor Pater Noster w Jerozolimie, na zboczu Góry Oliwnej, gdzie Jezus nauczył swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz”, fot. Stanislau Lee

Ewangelia Łk 11, 1-13

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-07-24/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/83605425/Jedna_trzecia_Ojcze_nasz_jest_o_przebaczeniu?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Najpopularniejsza modlitwa na świecie

„Ojcze nasz” jest najbardziej znaną modlitwą w historii świata. Sam Jezus jej nauczył, dlatego jest tak ważna. Jest ona krótka i bardzo głęboka.

Klasztor Pater Noster w Jerozolimie, na zboczu Góry Oliwnej, gdzie Jezus nauczył swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz”, fot. s. Amata CSFN

2. Słowa kluczowe

A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.

W modlitwie „Ojcze nasz” każde słowo ma znaczenie, a nawet można powiedzieć, że każda litera. Modlitwa ta w oryginale greckim ewangelii św. Łukasza ma 179 liter, z tego 62 litery to słowa o przebaczeniu. To oznacza, że aż 34 procent modlitwy „Ojcze nasz” dotyczą przebaczenia.

Jezus znał człowieka i wiedział, że każdy potrzebuje przebaczenia Pana Boga. Oprócz tego potrzebujemy sobie nawzajem przebaczać, aby nasze życie nie zamieniło się w gehennę na ziemi.

Przebaczenie jest termometrem miłości. Kochać kogoś to znaczy darować. Darować komuś swoje życie, swój czas, emocje, zaufanie itd. Darować to znaczy także podarować, czyli przebaczyć.

Klasztor Pater Noster w Jerozolimie, na zboczu Góry Oliwnej, gdzie Jezus nauczył swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz”, fot. s. Amata CSFN

3. Dziś

W kaplicy więziennej ksiądz, idąc do ołtarza, potknął się o dywan i upadł na ziemię. Wszyscy gruchnęli śmiechem. Podczas tej Mszy świętej ksiądz powiedział: Widzicie, każdy może upaść, ale najważniejsze, aby powstać. Po latach jeden z więźniów wyznał, że to były słowa, które zmieniły jego życie.

Każdy z nas może powstać dzięki sakramentowi pojednania. Ponadto są trzy słowa, które mają ogromną moc: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. To ostatnie jest szczególnie w życiu potrzebne, o czym świadczy modlitwa „Ojcze nasz”.

Klasztor Pater Noster w Jerozolimie, na zboczu Góry Oliwnej, gdzie Jezus nauczył swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz”, fot. Stanislau Lee