Skansen w Nazarecie, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Łk 1, 1-4; 4, 14-21

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-01-23   

Początek Ewangelii Łukasza

Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono – w tym pierwszym zdaniu Ewangelii wg św. Łukasza jest bardzo wiele wątków i treści. Jeśli zrozumiemy to zdanie, łatwiej zrozumiemy całą Ewangelię.

2. Słowa Klucze

Teofil.

To imię ma prawdopodobnie podwójne znaczenie. Oznacza nie tylko imię konkretnej osoby, ale ma też sens symboliczny. Teofil po grecku to „kochający Boga” lub „kochany przez Boga”. Św. Ambroży tak to skomentował: „Napisana jest Ewangelia dla Teofila, to jest dla tego, którego Bóg miłuje. Jeśli Boga kochasz, dla Ciebie jest napisana”.

Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

Na określenie „pewności” nauk jest użyte greckie słowo „asfaleia”, od którego wywodzi się wyraz asfalt. Jest to więc mocne określenie stałości i niezmienności nauczania chrześcijańskiego płynącego z Ewangelii.

Nauki, których ci udzielono.

Dosłownie oznacza nauki, o których go katechizowano, ponieważ w oryginale greckim jest użyty czasownik „katecheo”.

Jezus w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Pierwszym, który katechizuje jest Jezus. On często chodził do synagog lub spotykał się z ludźmi, aby ich nauczać. W dzisiejszej Ewangelii Jezus pośrednio wskazuje, że na nim spełniły się zapowiedzi Proroka Izajasza, który napisał: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”.

3. Dziś

Jezus traktuje każdego spotkanego człowieka jako symbolicznego Teofila – ukochanego przez Boga. Tak jak kiedyś uczył w synagogach, tak dziś mówi przez Pismo Święte. Niedziela Słowa Bożego, którą dziś obchodzimy jest dobrą okazją, aby zrobić postanowienie, że będziemy codziennie otwierali Biblię, a może to być też w smartfonie, o czym przypomina Papież Franciszek

Św. Hieronim mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa, czyli znajomość Pisma Świętego jest znajomością Jezusa. 

ks. Paweł Rytel-Andrianik

fot. s. Amata CSFN (Stare miasto Nazaret)

Rozważania na inne niedziele:

Maryja w sytuacji kryzysowej – II Niedziela Zwykła C

Bóg nas adoptował – Niedziela Chrztu Pańskiego C