17 lutego odbędzie się piąty w tym roku akademickim 2021/22 wykład z cyklu wykładów Janopawłowych organizowanych przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II na uniwersytecie Angelicum. Prelekcję zatytułowaną „Cnota, Integralizm i prymat tego, co społeczne w katolickiej myśli politycznej” wygłosi prof. John Milbank, twórca ruchu Radical Orthodoxy i wykładowca Uniwersytetu w Nottingham.

Prof. John Milbank  – urodzony w 1952 roku w Kings Langley w Anglii. Jest emerytowanym profesorem na Wydziale Teologii i Religioznawstwa Uniwersytetu w Nottingham, pełni funkcję prezesa Centrum Teologii i Filozofii. Jest najważniejszym reprezentantem kierunku myśli znanego jako Radical Orthodoxy. Charakterystyczną cechą tego ruchu jest przekraczanie konwencjonalnych granic między teologią, filozofią, polityką i teorią socjologiczną.

Wykład odbędzie się w języku angielskim. Niedługo po transmisji udostępnimy nagranie z polskimi napisami.

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=RJZ-Mo3wszE

Dołącz do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/460117708995156

Jeśli chcesz wziąć udział na żywo, zarejestruj się: https://www.eventbrite.it/e/jp2-lecture-prof-john-milbank-virtue-integralism-and-the-priority-tickets-249139361537?fbclid=IwAR2mK3AajcY8hjDG6K9cmAVwXZmazNJ7S3CKZasHb5CU76vLHgg-bRbrpLI

*

Wokół słów „integryzm” i „integralny” panuje ogromne zamieszanie. Dzisiejsi neoscholastycy powracający do integryzmu są tymi samymi ludźmi, którzy mają tendencję do przeciwstawiania się integralnej jedności natury i łaski. W konsekwencji mylą oni integralny porządek polityczny z teokracją, a autorytet kościelny z władzą. Jednak odrzucenie „czystej natury” i tomistyczne naleganie, wzorem Servaisa Pinckaersa OP, że prawdziwa cnota pochodzi z boskiego daru, a nasza braterska wymiana darów jest bezpośrednim obowiązkiem, implikuje inny, bardziej radykalny i autentyczny, choć bardziej umiarkowany integralizm: zgodnie z nim jedyną miarą prawdziwie sprawiedliwej polityki jest umożliwienie komunii miłości.

Ale czy zwykła liberalna demokracja może to uczynić i czy może zapobiec osunięciu się w autorytaryzm, dziś coraz bardziej powszechny? Jeśli to, co społeczne, pojmowane jako wspólnotowość i miejsce wzajemności ma pierwszeństwo przed tym, co polityczne i ekonomiczne, czyż nie oznacza to ich specyficznej rekonfiguracji, tak jak to przewidywała katolicka nauka społeczna w latach trzydziestych XX wieku? Być może nadszedł czas, by ponownie zapytać, o interpretację zasady pomocniczności, solidarności i godności ludzkiej osoby. 

Dziś musimy powtórzyć za Maxem Schelerem (który wywarł tak wielki wpływ na Jana Pawła II) i Emmanuelem Mounierem, co może oznaczać polityka i ekonomia specyficznie „chrześcijańsko-społeczna”. Idąc za Janem Pawłem II, musimy także bardziej zastanowić się nad tym, w jaki sposób właściwie rozumiany katolicki internacjonalizm może być połączony z integralnym wcieleniem katolickości w konkretnych kulturach narodowych i lokalnych. 

*

Comiesięczne otwarte wykłady Janopawłowe wygłaszane przez uczonych z całego świata są organizowane przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II na wydziale Filozofii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu – Angelicum w Rzymie, Rzymskiej Alma Mater Karola Wojtyły.

W ramach tegorocznego cyklu swoje wykłady wygłoszą: Lord John Alderdice, Jean-Luc Marion, George Weigel, Andrea Riccardi, John Milbank, Carl A. Anderson, Ewa Thompson, Bishop Robert Barron, and Stanisław Grygiel.