fot. Archiwum ks. prof. Krzysztofa Góździa

„Opera omnia” to zbiór dorobku filozoficzno-teologicznego kard. Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Oddaje istotę dziedzictwa spotkania trzech kultur żydowskiej, grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej. Całość obejmuje 16 tomów.

„Benedykt XVI to wielki teolog, wielki nauczyciel i wielka osobowość. Świat, który ucieka od Boga, ale Go atakuje, mógłby w swojej oświeceniowej racjonalności sięgnąć po wiarę, która potrzebuje rozumu, by potrafił on słuchać. Wiary, która rzuca wyzwanie rozumowi, by dać mu oparcie” – mówi w rozmowie z Family News Service ks. prof. Krzysztof Góźdź, redaktor naczelny serii „Opera omnia Benedykta”.

10 czerwca w Bydgoszczy odbędą się obchody Jubileuszu 10. rocznicy działalności Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger – Benedykt XVI w Polsce i w Europie środkowej. Organizacja została powołana 1 kwietnia 2010 roku z woli papieża Benedykta XVI, a jej celem jest publikowanie, rozpowszechnianie dzieł wybitnego teologa oraz promowanie studiów teologicznych.

Odkrywaniem sensu i piękna chrześcijaństwa w dziełach kard. Josepha Ratzingera – Benedykta XVI zajmują się naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lubelska uczelnia jest wydawcą wszystkich dzieł Ratzingera. Redaktorami serii są: ks. prof. Krzysztof Góźdź oraz prof. Marzena Górecka.

Ks. Krzysztof Góźdź: Przesłaniem pontyfikatu Benedykta XVI jest zasada „Trzymać się Boga!”

Kard. Joseph Ratzinger-Benedykt XVI jest autorem ok. 150 książek. Kościół i teologia historii stanowią fundament jego myśli, a zarazem wyznaczają kierunek jego badań.

Ks. prof. Krzysztof Góźdź, redaktor naczelny serii „Opera omnia Benedykta” tłumaczy, że przesłaniem pontyfikatu Benedykta XVI jest zasada „Trzymać się Boga!” „Kard. Ratzinger pogłębił wykład teologii dogmatycznej, przybliżył tę teologię ludziom i podniósł wagę rozumu w chrześcijaństwie i teologii” – mówi ks. prof. Krzysztof Góźdź.

Papież z Bawarii w teologii ukazał obraz Boga, który jest Miłością oraz wskazał, że centralne miejsce w życiu Kościoła ma zajmować słowo Boże.

Jakie wnioski wypływają z nauczania papieża Benedykta XVI i czy takiej wyrazistej teologii antropologicznej potrzebujemy współcześnie?

-„Głęboka teologia Josepha Ratzingera spoczywa na wierności nauce Chrystusa, na bezwzględnym posłuszeństwie słowu Bożemu, oraz  na powrocie do chrześcijańskich korzeni” – wskazuje w rozmowie.

Podkreśla, że właśnie dzisiaj, w dobie szalejącego relatywizmu, liberalizmu i sekularyzacji, konieczne jest ukazanie prawdy o Bogu, człowieku i świecie z perspektywy chrześcijaństwa.          

 „+Opera omnia+, tu jest cała jego mądrość, wiara i życie kard. Ratzingera. Benedykt XVI  jako wielki teolog, wielki nauczyciel i wielka osobowość na zawsze wpisał się w bieg historii” – tłumaczy ks. Góźdź.

Edycja niemiecka, polska i reakcja Benedykta XVI

Oryginalna edycja niemiecka dzieła zaplanowana jest na 16 tomów, z czego kilka zawiera dwa lub trzy woluminy.

Pierwszy wydany tom w języku polskim został wręczony przez delegację KUL Benedyktowi XVI podczas audiencji w Watykanie w dniu 6 czerwca 2012 roku.

Ks. prof. Góźdź zapewnia, że nie trzeba bać się lektury pism kard. Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Tłumaczy, że teksty napisane są niezwykle logicznym językiem.            

„Dzieła zawarte w +Opera omnia+ są przede wszystkim tematycznym zbiorem tekstów, gdzie każdy czytelnik znajdzie niezwykle ciekawe i pogłębione kwestie dotyczące np. Pisma Świętego, Tradycji, Kościoła oraz godności człowieka.