fot. KUL

Współpraca naukowo-badawcza z Polikliniką Gemelli i z Uniwersytetem „La Sapienza” w Rzymie jest gwarantem wysokiego poziomu studiów medycznych na KUL, które rozpoczną się w najbliższym czasie – powiedział rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. W poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. w Rzymie KUL podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem „La Sapienza” oraz Polikliniką Gemelli. W spotkaniu wzięli udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Podczas spotkania min. Przemysław Czarnek zaznaczył, że w dziedzinie medycznej wszystko, co jest robione, robione jest z myślą o drugim człowieku, co głęboko wpisuje się w chrześcijańską postawę. „Jestem przekonany, że to spotkanie pozwoli nam już dziś rozpocząć współpracę w konkretnych projektach naukowych, w których centrum jest człowiek”– powiedział na spotkaniu Minister Edukacji i Nauki.

Ks. prof. Kalinowski podkreślił, że dzięki współpracy z najlepszymi uczelniami na świecie, studenci medycyny na KUL będą mogli zdobywać wiedzę na podstawie najnowszych badań i od najwybitniejszych specjalistów. „Rozwijanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, klinicznych i społecznych, współpraca w zakresie badań naukowych i medycznych w szpitalach i na terenie uczelni medycznych oraz rozszerzenie i wzmocnienie zdolności i potencjału zarówno pracowników i studentów to tylko niektóre z możliwości jakie dają podpisane dziś porozumienia” – podkreślił rektor KUL.

„Wierzę, że wraz z otwarciem nowego kierunku studiów rozpoczyna się nowy rozdział w historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Medycyna na KUL w naturalny sposób wpisuje się w głęboko chrześcijańskie spojrzenie na naturę człowieka jako na jedność duchowo-cielesną. Tego uczył nas nasz wieloletni profesor – św. Jan Paweł II. Tym dziś chcemy żyć” – podkreślił Rektor KUL.

Ks. prof. Kalinowski nawiązując do słów Encykliki Evangelium Vitae Jana Pawła II podkreślił, iż życie każdego człowieka jest wartością samą w sobie, a naszym zadaniem jest obrona jego nienaruszalności na każdym jego etapie. „Jesteśmy wezwani do otoczenia życia opieką i szacunkiem, zwłaszcza życia naznaczonego przez chorobę i starość, dlatego chcemy dołożyć wszelkich starań, by kształcenie przyszłej kadry medycznej było na najwyższym możliwym poziomie” – podkreślił rektor KUL.

KUL i Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” zadeklarowały m.in. zaangażowanie w działania w zakresie projektów: INOFLAM – obejmującego badania laboratoryjne i kliniczne chorób zwyrodnieniowych, takich jak zwłóknienie, nowotwory i choroby serca, oraz ANDROMEDA – skupiający się na ekstrakcji i identyfikacji naturalnych antybiotyków i leków przeciwzapalnych wytwarzanych przez organizmy jednokomórkowe w warunkach nieważkości (mikrograwitacji).

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jesienią 2023 r. rozpocznie kształcenie przyszłych lekarzy. Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób. Wcześniej Instytut Nauk o Zdrowiu KUL nawiązał również ścisłą współpracę z Medical College of Wisconsin w USA w zakresie wymiany akademickiej i badań medycznych, głównie w zakresie onkologii. Ponadto KUL podejmuje współpracę z fakultetem medycyny Universidad de Pamplona, który jest jednym z najlepszych w Europie prywatnym ośrodkiem kształcenia lekarzy.

Tekst: KUL

fot. KUL