Maryja w sytuacji kryzysowej – II Niedziela Zwykła C

Rozważanie na II niedzielę zwykłą roku C
Tekst: ks. Paweł Rytel-Andrianik
Zdjęcia: s. Amata CSFN