Ks. Popiełuszko, Warszawa, Kościół św. Anny, fot. s. Amata CSFN

Dzisiaj świadectwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki musi wybrzmieć na nowo, on bowiem głosząc prawdę Bożą stał się niebezpiecznym świadkiem wiary dla systemu. Po ludzku biorąc ks. Jerzy został zamordowany i utopiony w Wiśle, zaś na płaszczyźnie wiary zwyciężył i wstawia się za nami – mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który udzielił patronatu honorowego I Kongresowi bł. ks. Jerzego Popiełuszki, odbywającemu się w dniach 16-17 września br. na Jasnej Górze.

Abp Depo przypomina, że wśród 108 błogosławionych męczenników polskich II wojny światowej było wielu kapłanów, łącznie z biskupami. „Podkreślam to dlatego, że jedność kapłanów z wiernymi jest fundamentalnym zadaniem naszego pokolenia” – zaznacza duchowny.

„Jeszcze raz podkreślam tak jak kiedyś kard. Wyszyński prosił w testamencie, żeby Pan Bóg nas zachował od nienawiści społecznej. Wydaje mi się, że dzisiaj to wołanie jest jak najbardziej aktualne poprzez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego” – ocenia metropolita częstochowski.

Arcybiskup Częstochowy podkreśla też związki ks. Popiełuszki ze światem ludzi pracy. „Ks. Jerzy po raz pierwszy zorganizował pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. To odebranie władztwa nad ludem władzom rządzącym w tamtym systemie było groźne. Dlatego Popiełuszko był tym człowiekiem, którego zwalczano na różne sposoby poprzez prowokacje i kłamstwa medialne. Ks. Popiełuszko był kapelanem ludzi pracy, a dzisiaj jest też nazywany kapelanem +Solidarności+” – mówi abp Depo.

„Jasna Góra jest duchową stolicą narodu polskiego. Przesłanie Kongresu na pewno winno znaleźć się w dziedzictwie młodego pokolenia, zwłaszcza dla wielu młodych ludzi, gdyż dla nich ks. Jerzy jest postacią historyczną” – ocenia metropolita częstochowski, odnosząc się do znaczenia Kongresu.

14 września br. przypadała 75. rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Data ta była inspiracją dla współczesnych czcicieli tego polskiego błogosławionego męczennika do zorganizowania 16 i 17 września I edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Celem Kongresu jest popularyzacja nauczania ks. Jerzego głównie wśród młodzieży oraz osób, które nie znały go za życia. Jednocześnie jest wydarzeniem rozpoczynającym tegoroczną Jubileuszową 40. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Podczas dwóch dni Kongresu odbywają się 2 główne debaty i 12 paneli tematycznych. W charakterze uczestników debat i moderatorów uczestniczy ponad 70 osób, reprezentujących różnorodne środowiska.

Kongres zakończy podpisanie Karty Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, będącej zobowiązaniem dla uczestników, aby promować nauczanie ks. Jerzego.

„Ks. Jerzy dla Polski przysłużył się przede wszystkim tym, że obudził poczucie godności i wolności w Polakach. Robił to w bardzo skuteczny sposób. Jego wypowiedzi, kazania, spotkania, otwarcie na drugiego człowieka powodowały, że robotnicy, z którymi się spotykał, uczyli się od niego zło dobrem zwyciężać. On mówił, że nie można odpowiadać nienawiścią na nienawiść. Słowa ks. Jerzego są testamentem, który powinniśmy przyjąć i go realizować” – podkreśla  br. Zdzisław Duma OFMCap z Domu Zakonnego Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie-Olszanicy, jeden z inicjatorów Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Bratanek ks. Jerzego, Marek Popiełuszko – pomysłodawca, fundator i prezes zarządu założonej w 2015 r. Fundacji im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”, jest przekonany, podobnie jak cała rodzina, o ciągłej pomocy błogosławionego członka rodziny. „Ks. Jerzy zawsze zostanie dla mnie wujkiem. Na co dzień był bardzo radosny i wesoły. Takiego go pamiętam i o takim opowiadam. Miałem też to szczęście, że z ks. Jerzym mogłem spędzić ostatnie dwa tygodnie w sierpniu 1984 r. Już w październiku został zamordowany. Chodziliśmy na lody i zwiedzaliśmy Warszawę” – wspomina bratanek błogosławionego.

Organizatorem I Kongresu ks. Jerzego Popiełuszki jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z Gdańska przy współudziale Fundacji Instytut Mediów (działającej na rzecz środowiska Tygodnika Katolickiego „Niedziela”). Przygotowania do organizacji Kongresu odbywały się w ścisłej współpracy z Partnerami Strategicznymi Kongresu, czyli Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Fundacją im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Kongresu zawarte są na stronie www.xjerzy.pl

19 października 1984 r. ks. Jerzy został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Górsku k. Torunia i zamordowany. Ciało wrzucono do Wisły. Jego grób przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie stał się miejscem kultu i celem pielgrzymek z Polski i zagranicy. 6 czerwca 2010 r. ks. Popiełuszko został beatyfikowany przez abp. Angelo Amato w imieniu Benedykta XVI.

Family News Service