fot. FNS

Na szczęście dziś za Polskę nie trzeba walczyć z karabinem w ręku, trzeba walczyć o nią w świecie społeczeństwa informacyjnego, w środowisku opinii publicznej różnych krajów na świecie. Każdy z Polaków jest ambasadorem Polski za granicą – powiedział dla Family News Service Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą minister Jan Dziedziczak 15 maja, podczas obchodów Dnia Polonii oraz miesiąca polskiego dziedzictwa poza granicami. Tegoroczne uroczystości polonijnego święta miały miejsce w Reykjaviku w Islandii.

„Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest przede wszystkim okazją do wyrażenia wdzięczności Polonii za codzienny wysiłek wkładany w promocję polskości. Polonia jest ważnym partnerem Państwa Polskiego w działaniach na rzecz Polski, takich jak obrona dobrego imienia Państwa Polskiego, budowanie propolskiego lobby czy edukacja polonijna i przekazanie polskości następnemu pokoleniu” – podkreślił minister Jan Dziedziczak.

Podczas obchodów Dnia Polonii w Islandii zaproszeni goście złożyli wieniec na grobie marynarzy SS „Wigry”, który tragicznie zatonął podczas konwoju 15 stycznia 1942 roku. Delegacja wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Davida Tencera OFMCap w Bazylice Katedralnej Chrystusa Króla w Reykjaviku. Wizytę zakończyło spotkanie z Polonią w Ambasadzie RP w Reykjaviku.

Obecny na obchodach prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedział: „Dzisiejsze spotkanie wpisuje się w szeroką koncepcję integrowania środowiska polonijnego – zarówno osób zajmującym się naukowo Polonią, jak i tych, którzy bezpośrednio współpracują z tymi którzy ją tworzą. Jest możliwością nawiązania bezpośredniej współpracy, dzięki której wiele tematów związanych z Polonią będzie mogło być realizowanych zarówno w kraju jak i za granicą”.

Obecne poza granicami kraju mieszka ok. 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. W Islandii polska wspólnota obejmuje 25 tys. osób, co stanowi 7 % populacji i 40 % wszystkich mieszkających tam obcokrajowców. Polonia zrzeszona jest w 36 organizacjach prowadzących aktywną działalność.