Grób Pański, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia J 20,1-9

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-04-17/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami z Ziemi Świętej:

https://www.academia.edu/76602267/Najwi%C4%99kszy_cud_Jezusa?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Grób Jezusa

W Ewangelii na Niedzielę Zmartwychwstania pojawia się aż sześć razy słowo „mnēmeion”, czyli grobowiec, grób. Chodzi o pusty grób Jezusa.

2. Słowa/o klucze 

Ujrzał i uwierzył

Jan apostoł wszedł do wnętrza grobu i uwierzył. Uwierzył, że Jezus zmartwychwstał. My także możemy dziś wejść do wnętrza pustego grobu Jezusa w Jerozolimie. Możemy go zobaczyć także na zdjęciach i filmach. To jest to samo miejsce, zabezpieczone i obudowane specjalną kaplicą zwaną Aedicula. 

Pierwszy raz w Ewangelii użyte jest to wyrażanie „ujrzeli i uwierzyli” w odniesieniu do uczniów Jezusa podczas wesela w Kanie Galilejskiej, po pierwszym cudzie Jezusa przemiany wody w wino. 

Największym cudem Jezusa jest Jego Zmartwychwstanie.

3. Dziś 

Wiele osób pielgrzymuje do Jerozolimy i nawiedza pusty grób Jezusa. Możemy też zobaczyć go na zdjęciach. Jest on dla nas świadkiem, że Jezus zmartwychwstał. Patrząc na pusty grób Jezusa, czy wierzę, że grób nie jest ostatecznym przeznaczeniem człowieka? Czy wierzę, że Jezus chce mi dać pełnię życia, które się nie kończy?

ks. Paweł Rytel-Andrianik

Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego – Grób Boży

Opis zdjęć  – Niedziela Zmartwychwstania  

Photo Credits – s. Amata CSFN

01 – Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Grobu Bożego w Jerozolimie

02 – Pusty Grób Jezusa – miejsce, gdzie spoczywało ciało Jezusa

03 – Celebracje liturgiczne w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego

04 – Aedicula Grobu Świętego – fragment dekoracji