fot. Family News Service

Jeśli mógłbym przekazać życzenia na Święta Bożego Narodzenia, wszystkim Ukraińcom i Polakom zaangażowanym w niesienie pomocy, byłoby to życzenie wypełnienia łaską i miłością Jezusa Chrystusa. To także życzenie pełni pojednania i poczucia, że Bóg jest także w tym cierpieniu – mówi Patrick Kelly, Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba.

– Pan Jezus przyszedł na świat – świętujemy to w czasie Bożego Narodzenia – jako bezbronne dziecko. Ale jego życie ma nam pomóc w naszym bólu i cierpieniu. Nie jesteśmy sami, Chrystus jest razem z nami. On obejmuje nasze cierpienie. To przesłanie, które chciałbym przekazać na czas Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Polski i Ukrainy – mówi Kelly.

Paczki na Święta Bożego Narodzenia to jedna z najnowszych inicjatyw pomocy dla Ukrainy. Już wcześniej pomoc była niesiona nie tylko potrzebującym na terenie Ukrainy, ale również uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w innych państwach.

Od samego wybuchu wojny Rycerze Kolumba prowadzą zbiórkę finansową i rzeczową. Tak powstał Fundusz Solidarności z Ukrainą, dzięki któremu niesiona jest konkretna pomoc. Zebrane środki pozwalają dać schronienie potrzebującym oraz sfinansować zakupy żywności, środków medycznych, ubrań, chemii gospodarczej i innych niezbędnych produktów, zarówno dla mieszkańców Ukrainy, jak i uchodźców w Polsce.

Rycerze Kolumba wyjaśniają, że aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc, współpracują z Kościołem rzymsko- i greckokatolickim w Ukrainie, z diecezjami i radami Rycerzy w Polsce oraz międzynarodowymi organizacjami pomocy humanitarnej.

Zakon Rycerzy Kolumba to największa na świecie organizacja katolickich mężczyzn. Wspólnotę założył beatyfikowany w 2020 roku ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Ich zasadami są: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 miliony mężczyzn. W Polsce obecni są od 17 lat i liczą ponad 7 tys. członków działających w ponad 200 parafiach na terenie 30 diecezji.