fot. Fundacja Rozwoju KUL_Facebook

„W czasie wojny poziom dochodów czy kariera stają się bezwartościowe. Znaczenia nabierają ponownie miłość Ojczyzny i przyjaźń” – powiedziała prof. Tetiana Burlaienko z Kijowa w tracie dyskusji o kryzysie wartości. Obok wojny na Ukrainie był to jeden z głównych tematów międzynarodowej konferencji naukowej „Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”, która w dniach 28-30 listopada odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Przez trzy dni filozofowie, teologowie, ekonomiści, historycy, dyplomaci debatowali o najważniejszych współczesnych problemach – pandemii koronawirusa, wojnie na Ukrainie, kryzysie energetycznym i wzroście inflacji. Wśród najważniejszych wyzwań współczesności organizatorzy umieścili także kryzys wartości.

„W dzisiejszym świecie wartości nie zawsze są na pierwszym miejscu” – tłumaczy Tomasz Tokarski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju KUL, która była jednym z organizatorów konferencji. Jak dodaje, dewaluacja wartości jest jedną z przyczyn nawarstwiających się problemów. „Wojna by nie wybuchła, gdyby politycy kierowali się wartościami” – podkreśla.

Wiele miejsca uczestnicy konferencji poświęcili dyplomacji i stosunkom międzynarodowym. „Na naszych oczach rodzi się nowy ład światowy, przed nami wiele kryzysów, jak wojna czy inflacja, ale też szans i mam przekonanie, że podołamy tym wyzwaniom” – przekonywał prof. Arkady Rzegocki. Szef Służby Zagranicznej wygłosił wykład inauguracyjny o polskiej dyplomacji.

Szans w kryzysie szukali także organizatorzy konferencji, którzy przygotowali odrębne seminaria poświęcone relacjom Polski z Ukrainą i z Mołdawią. „Te państwa ze względu na swoje złe doświadczenia z Rosją potrzebują pomocy Polski i nasz kraj może być dla nich istotnym wsparciem, a dzięki temu również ważnym aktorem polityki międzynarodowej” – mówi Tomasz Tokarski i przypomina, że w tym roku Unia Europejska nadała tym państwom status kandydatów do Wspólnoty.

Oprócz tematyki energetycznej czy finansowej dyskusja dotyczyła także roli Kościoła katolickiego wobec wyzwań współczesności. Paneliści zgodzili się, że najważniejsze z nich to utrata wiernych, zwłaszcza wśród ludzi młodych, i brak powołań. Ojciec prof. Dariusz Kowalski SJ z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie podkreślał, że problemem jest tu relacja Kościoła do świata. „Misją Kościoła jest głoszenie dobrej nowiny, a nie tłumaczenie się z własnych błędów” – mówił duchowny.

Konferencję „Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów” zorganizowano w ramach Forum Obywatelskiego, zapoczątkowanego kilka lat temu przez środowiska związane z KUL. To cykliczne, interdyscyplinarne wydarzenie naukowe, którego uczestnicy podejmują bieżące i ważne zagadnienia społeczne i polityczne. Formuła spotkania przewiduje dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury, prawa, polityki, dyplomacji, biznesu i mediów.

Family News Service