fot. KUL

Rola uniwersytetu polega na wychodzeniu naprzeciw powszechnym problemom, które dotykają ludzi. Obecnie uniwersytety są miejscami praktycznego ich rozwiązywania poprzez naukę i obiektywne doświadczenie – powiedział Family News Service Pełnomocnik Rektora KUL ds. organizacyjno-prawnych mecenas Tomasz Ośko, podsumowując konferencję pt. „Misja i rola współczesnego uniwersytetu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”. Spotkanie zostało zorganizowane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w środę 29 czerwca.

„Uniwersytet jest miejscem spotkania studentów i pracowników naukowych. Nie są to ludzie wyrwani ze świata, ale stanowią część różnorodnej społeczności, w której wszyscy żyjemy. To grupa zjednoczona ideami humanizmu, służby człowiekowi i prawdzie, w przypadku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w duchu motta uczelni – Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie” – powiedział mec. Tomasz Ośko.

Jak pokazują doświadczenia trudnego czasu wojny, ludzie szukają wsparcia, opieki, mentoringu wśród tych, których uznają za dysponentów wiedzy i informacji, przydatnych do rozwiązywania problemów.

„Takim naturalnym środowiskiem są właśnie uniwersytety. Okazuje się, że współpraca między uczelniami w tym czasie jest szczególnie pożądana, zwłaszcza na terenach dotkniętych konfliktem” – zaznaczył Pełnomocnik Rektora KUL ds. organizacyjno-prawnych.

Mec. Ośko podkreślił, że spotkanie to miało charakter podsumowania pewnych etapów, które już udało się osiągnąć w ramach współpracy uniwersytetu ze środowiskami naukowymi, studenckimi i doktoranckimi na arenie krajowej i międzynarodowej.

Mec. Ośko przypomniał, że w czerwcu br. rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski wizytował uniwersytety we Lwowie. Każdy z tamtejszych uniwersytetów inicjował kontakt ze stroną polską i prosił o możliwość współpracy z uczelniami z Polski, aby pokazywać szersze idee wobec ograniczeń wynikających z wojny. „Ta współpraca jest zgodna z duchem tego, czym jest uniwersytet. Studiowanie to poszukiwanie prawdy” – podkreślił w rozmowie.

Mec. Ośko zauważył, że „nie sposób rozmawiać o przemianach świata nie patrząc na to, jak reagują społeczności akademickie. My jesteśmy żywą tkanką społeczeństwa, mającą podbudowę naukową, dlatego powinniśmy służyć swoją wiedzą społeczeństwu. To działa też w drugą stronę. Świat zewnętrzy pokazuje swoje potrzeby, gdzie uniwersytet powinien skupiać się w swojej działalności, aby odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa”.

Mec. Tomasz Ośko jest Radcą Prawnym, Pełnomocnikiem Rektora KUL ds. organizacyjno-prawnych i Wiceprezesem Zarządu Fundacji Rozwoju KUL.

Konferencja pt. „Misja i rola współczesnego uniwersytetu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego” została zorganizowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w środę 29 czerwca. Organizatorami konferencji były Uczelniany Samorząd Studentów KUL, Samorząd Doktorantów KUL, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego KUL oraz Fundacja Rozwoju KUL. Konferencję zrealizowano w ramach Uniwersyteckich Grantów Misyjnych KUL.