fot. Archidiecezja Krakowska 

Tematy prezentowane przez prelegentów miały charakter interdyscyplinarny i odnosiły się do różnych aspektów małżeństwa sakramentalnego i znaczenia jakie jest mu nadawane w świecie. Wszystkie zmierzały do poszukiwania prawdy o małżeństwie i człowieku – mówi Family News Service dr Urszula Miernik, wiceprezes Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, współorganizator Kongresu. W Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie zakończył się II Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny, zorganizowany w dniach 17-19 listopada z udziałem prelegentów z 40 krajów świata.

Ten Kongres to jedno z najważniejszych  wydarzeń w kraju poświęconych tematyce małżeństwa i rodziny. Spotkaniu towarzyszyło hasło: „Małżeństwo – wybór czy dar? Refleksja nad narzeczeństwem i początkami życia małżeńskiego”. Tegoroczna edycja Kongresu skupiła znamienitych prelegentów z kraju i zagranicy. Eksperci podjęli tematykę czystości seksualnej, dzietności, polityki prorodzinnej, sakramentu małżeństwa, ale również współczesnych zagrożeń społeczno-kulturowych.

Małżeństwo i rodzina to kolejne etapy życia       

Otwierając obrady Kongresu ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zauważył, że temat rodziny był zawsze bliski papieżowi, św. Janowi Pawłowi II i stanowił ważny punkt w jego nauczaniu, nie tylko jako następcy św. Piotra, ale wcześniej jako metropolity krakowskiego i duszpasterza młodzieży.

„Ten kongres jest w jakimś sensie dopełnianiem nauczania Jana Pawła II, papieża rodziny, który przez swoją pastoralną posługę podczas całego pontyfikatu na rodzinie opierał wszystko” – mówił rektor UPJPII.

Podkreślił też, że współcześnie wiele państw nie widzi konieczności ochrony instytucji małżeństwa i rodziny.

Ks. dr Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zaznaczył, że pragnienie szczęścia małżeńskiego i rodzinnego jest w młodych ludziach, tylko nie potrafią oni dotrzeć do tej głębi swojego serca.

„Kongres pokazuje, że małżeństwo oparte na sakramencie i rodzina budowana na małżeństwie to jest kolejny, naturalny etap w życiu człowieka”– dodał.

Przestrzeń wirtualna a trwałość relacji

Wykład inauguracyjny wygłosił były Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba, Carl Anderson. Wskazał największe zagrożenia, z jakimi mierzą się wierzący. Przypomniał również fundamentalne znaczenie nauczania Papieża Polaka.

„Jan Paweł II przekazał nam najbardziej wyczerpujące i integralne magisterium ze wszystkim papieży w historii Kościoła. Jego konsekwencje dla duszpasterskiej misji Kościoła są ogromne, zwłaszcza jeśli chodzi o tematykę ludzkiej miłości, małżeństwa i rodziny – właśnie one zadecydują o przyszłości naszej kultury” – tłumaczył Carl Anderson. Mówił, że coraz więcej ludzi uważa się za samotnych, a przestrzeń cyfrowa uniemożliwia tworzenie trwałych relacji i związków. Anderson podkreślił, że „kontynent cyfrowy”, przesiąknięty jest pornografią, a bezpośrednie kontakty zostały zastąpione portalami randkowymi i przygodnymi spotkaniami, które pozbawione są poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

W II Międzynarodowym Kongresie dla Małżeństwa i Rodziny wzięli udział narzeczeni oraz małżonkowie, będący w pierwszych latach po ślubie. Dyskusja rozpoczęła się od tego, że teologia oferuje atrakcyjną wizję małżeństwa i rodziny.

„Odkrywamy dzisiaj nie tylko wagę rodziny w planach Bożych, ale przede wszystkim jej teologiczną wartość, jej bycie papierkiem lakmusowym całej teologii, całej ekonomii Boskiego trynitarnego działa” – mówił moderujący pierwszą sesję ks. prof. Robert Woźniak.

W tej części głos zabrali prof. Barbara Strzałkowska, ks. prof. Jose Granados i ks. prof. Robert Woźniak.

Wierna i trwała miłość

Na temat wyzwań medialnych, politycznych oraz społeczno-kulturowych dyskutowali ks. prof. Michał Drożdż, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz oraz prof. Sergio Belardinelli.

Drugi dzień Kongresu dotyczył refleksji nad małżeńską duchowością. Constanza Mirano, dziennikarka włoskiej RAI, podkreśliła, że „małżeństwo to głęboka duchowa przygoda”.

Podczas dyskusji swoimi doświadczeniami dzielili się m.in. Ludmiła i Stanisław Grygielowie, małżonkowie i przyjaciele św. Jana Pawła II.  „Fundamentem wspólnoty małżeńskiej jest wierna i trwała miłość” – tłumaczyli.

Podczas popołudniowej sesji drugiego dnia Kongresu, uczestnicy wydarzenia zastanawiali się nad tajemnicą ojcostwa i macierzyństwa. Ostatniego dnia tematem przewodnim była polityka prorodzinna oraz stosunek państwa do małżeństwa i rodziny. Poruszono kwestię m.in. stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa.

„Kongres był czasem wędrowania do źródła, powrotu do myśli o stworzeniu człowieka, a także Bożego zamysłu o jego powołaniu do małżeństwa. Można powiedzieć, że musimy ciągle na nowo aktualizować w sobie Boży zamysł dotyczący kobiety i mężczyzny, by zrozumieć czym jest małżeństwo sakramentalne. To stanowiło punkt wyjścia do spojrzenia na człowieka współczesnego wchodzącego na drogę powołania do małżeństwa” – tłumaczy Family News Service dr Urszula Miernik, wiceprezes Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, współorganizator Kongresu.

40 prelegentów z całego świata      

II Międzynarodowy Kongres Małżeństwa i Rodziny zakończyła wspólna msza święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II, której przewodniczył były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, homilię wygłosił metropolita krakowski.

W Eucharystii uczestniczyli również młodzi z całej archidiecezji, którzy przyjechali na Spotkanie Młodych Archidiecezji Krakowskiej.

Wśród blisko 40 prelegentów Kongresu znaleźli się przedstawiciele świata nauki, Kościoła, polityki, osoby będące niedługo po ślubie, młodzi przygotowujący się do małżeństwa.

Patronem wydarzenia oraz jego inicjatorem jest abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Głównymi organizatorami są Wydział Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz archidiecezja krakowska. Kongres współorganizują  Rycerze Kolumba.

Family News Service