fot. pixabay.com

Najważniejsze problemy współczesnego świata, takie jak wojna na Ukrainie, pandemia COVID-19 czy inflacja, to główne tematy trzydniowej konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W murach uczelni już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”. Podczas licznych dyskusji panelowych wystąpią przedstawiciele świata nauki, polityki, prawa i biznesu z Polski, Ukrainy, Mołdawii i Węgier. To kolejna odsłona Forum Obywatelskiego, zainicjowanego przez środowiska związane z lubelską uczelnią.

„W ramach dyskusji panelowych przedstawiciele świata nauki, kultury, prawa, polityki, biznesu i mediów omówią tematykę wielowątkowych kryzysów i napięć występujących we współczesnym świecie, takich jak: kryzys wartości, pandemia COVID-19, konflikty zbrojne, w szczególności wojna na Ukrainie, kryzys humanitarny czy inflacyjny. Debata w gronie ekspertów z różnych dziedzin pozwoli na kompleksowe spojrzenie na te wszystkie problemy” – mówi Tomasz Tokarski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju KUL i pomysłodawca przedsięwzięcia.

„Kryzys jest wśród nas, możemy go zaobserwować praktycznie w każdej dziedzinie życia. Inflacja i rosnące koszty życia stawiają w bardzo trudnej sytuacji szczególnie młode osoby. Równocześnie istotnym problemem jest coraz częściej występujące wśród młodzieży przekonanie, że to, co się dzieje w społeczeństwie, ich nie dotyczy. Chcemy zaangażować młodych ludzi w sytuację społeczno-gospodarczą oraz uświadomić jak ważną rolę odgrywają ich decyzje w kształtowaniu otaczającej nas teraźniejszości i przyszłości” – podkreśla Paweł Zdybel, przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, współorganizującego konferencję.

Spotkanie w murach KUL otworzy wykład inauguracyjny „Polska dyplomacja wobec współczesnych wyzwań” Arkadego Rzegockiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i szefa Służby Zagranicznej.

W trakcie trzech dni konferencji przewidziano 12 paneli dyskusyjnych, poświęconych m. in. wojnom informacyjnym i kulturowym, kryzysowi wartości, wyzwaniom dla Kościoła katolickiego, transformacji energetycznej czy polityce obronnej i bezpieczeństwa. Integralną częścią wydarzenia są także dwa seminaria poświęcone 30-leciu współpracy polsko-mołdawskiej oraz odbudowie Ukrainy.

„Uwzględnienie problematyki związanej z Mołdawią i Ukrainą ma wymiar symboliczny. Wojna na Ukrainie oraz szczególna sytuacja geopolityczna w regionie Europy Wschodniej spowodowały bezprecedensową decyzję ze strony państw Unii Europejskiej o przyznaniu Mołdawii i Ukrainie statusu państw kandydujących. Jest to niezwykle ważny i długo oczekiwany krok, ale nie przesądza jeszcze o członkostwie obu państw w tej organizacji” – zaznacza prof. Beata Piskorska, politolog, prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencję współorganizują: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Samorząd Doktorantów KUL oraz Uczelniany Samorząd Studentów KUL. Trzydniowe spotkanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”.

Honorowy Patronat na międzynarodową konferencją objęli Minister Spraw Zagranicznych, Minister Finansów, Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Loża Lubelska Business Centre Club, Fundacja Kierunek Polska, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

Family News Service

fot. Fundacja Rozwoju KUL