fot. Facebook prof. Barbary Strzałkowskiej

„Chcemy na nowo obudzić w chrześcijaństwie potrzebę pielgrzymowania” – mówi profesor Barbara Strzałkowska, kierownik chrześcijańskiej turystyki religijnej. To nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który kształci organizatorów i pilotów pielgrzymek.

Studia uruchomiono w październiku i cieszą się sporym powodzeniem. Wzbudziły także zainteresowanie na 8. Światowym Kongresie Duszpasterstwa Turystyki. Prof. Strzałkowska uczestniczyła w nim z ramienia Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, której jest członkiem. „Większość prelegentów skupiła się na tym, jak wykorzystać turystykę w duszpasterstwie. Ja mówiłam o potrzebie odkrycia na nowo kultury pielgrzymowania. I to się wyróżniało” – opowiada biblistka. Dodaje, że dawniej pielgrzymowanie było jednym z wyróżników chrześcijaństwa. „Chcemy na nowo obudzić tę potrzebę podróżowania z wartościami” – mówi.

Odpowiadać na tę potrzebę ma nowy kierunek studiów. Łączy on wiedzę praktyczną o turystyce z przygotowaniem biblijnym i teologicznym. „Dobrze przygotowany przewodnik może sprawić, że turysta zamieni się w pielgrzyma” – przekonuje profesor Strzałkowska.

Studia trwają trzy lata i przygotowują pilotów pielgrzymek po Rzymie, Ziemi Świętej i po europejskich szlakach, jak Camino i szlaki Maryjne – do Fatimy czy Lourdes. Każdy rok kończy wyjazd pielgrzymkowy. Oprócz wiedzy z zakresu prawa turystycznego i organizacji wyjazdów studenci poznają podstawy języków włoskiego, łacińskiego, hebrajskiego czy arabskiego. „Program bardzo spodobał się na Kongresie. Rozmawiamy z innymi uczelniami o wdrożeniu go za granicą, między innymi w Kolumbii” – mówi prof. Strzałkowska.

8. Światowy Kongres Duszpasterstwa Turystyki odbył się w Santiago de Compostela w Hiszpanii w dniach 8-10 października. Jego uczestnicy mówili o ewangelizacji poprzez podróże i skutkach pandemii dla turystyki. Na zakończenie wspólnie przemierzyli ostatni etap drogi świętego Jakuba, która jest najstarszym szlakiem pielgrzymkowym w Europie.

Family News Service