fot. Family News Service

Benedykt XVI umiłował Chrystusa całym swoim życiem. Był wyczulony na prawdę, wiedział, że jest ona fundamentem wszystkich innych wartości ewangelicznych. Był wielkim współczesnym teologiem i świadkiem wiary – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. sprawowanej w intencji Benedykta XVI. Mszy św. 7 stycznia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, przypomniał najważniejsze etapy życia Josepha Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI: profesora, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, papieża i papieża emeryta oraz podkreślił jego niezwykły dorobek jako jednego z najwybitniejszych teologów XX w.

Metropolita poznański podkreślił troskę kard. Ratzingera o prawdę w przekazywaniu wiary. „Jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary – strzegącej tożsamości nauki i wiary katolickiej – był wyczulony na prawdę, wiedział, że jest ona fundamentem wszystkich innych wartości ewangelicznych. Bez prawdy nauka, sztuka, moralność i religia popadają w fałsz. I przed tym niebezpieczeństwem chciał nas uchronić” – zaznaczył abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu odniósł się do zaangażowania papieża Benedykta XVI na rzecz nierozerwalności małżeństwa, umacnianie i rozbudowywanie kontaktów ekumenicznych i międzyreligijnych, oczyszczanie Kościoła z przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich oraz jego nauczanie o zakresie misji i odpowiedzialności osób świeckich w życiu politycznym.

Abp Stanisław Gądecki podkreślił też wybitną spuściznę teologiczną papieża emeryta. „Benedykt XVI był wielkim współczesnym teologiem. Pozostawił nam kilkanaście tomów różnych pism, w tym trzy encykliki: o wierze, nadziei i miłości. Jego trzytomowe dzieło +Jezus z Nazaretu+ jest świadectwem bardzo charakterystycznego sposobu rozumienia misji teologa” – powiedział metropolita poznański.

Abp Stanisław Gądecki, wspominając przesłanie papieża Benedykta XVI, przywołał jego słowa do Polaków wypowiedziane na pl. Piłsudskiego w Warszawie 26 maja 2006: „Proszę was, pielęgnujcie to bogate dziedzictwo wiary poprzednich pokoleń, dziedzictwo myśli i posługi wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Trwajcie mocni w wierze, przekazujcie ją waszym dzieciom, dawajcie świadectwo łasce, której doświadczyliście w sposób tak obfity przez działanie Ducha Świętego w waszej historii”.

Na zakończenie Mszy Nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio przywołał pierwsze słowa Benedykta XVI w dniu jego wyboru na Stolicę Piotrową: „Po wielkim papieżu Janie Pawle kardynałowie wybrali mnie, zwykłego i skromnego pracownika winnicy Pańskiej”. Te słowa „były niejako podsumowaniem dotychczasowego życia jak również zapowiedzią stylu jego pontyfikatu. Był współpracownikiem prawdy oraz mistrzem katechezy i liturgii jako kapłan, teolog, a później jako głowa Kościoła katolickiego” – podkreślił abp Pennacchio. „Przepełnieni wdzięcznością za życie papieża Benedykta spełniamy dziś jego ostatnią prośbę: +Pamiętajcie o mnie w modlitwie+. I pamiętamy” – dodał nuncjusz.

Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 r. o godz. 9:34 w watykańskim klasztorze Mater Ecclesiae w wieku 95 lat. Jego pontyfikat trwał niespełna osiem lat. Blisko 10 lat był papieżem emerytem. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 stycznia na Placu św. Piotra w Watykanie. Wzięli w nich udział przedstawiciele Episkopatu Polski z abp. Stanisławem Gądeckim na czele. Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej była dziękczynieniem polskiego Episkopatu za życie i pontyfikat zmarłego Papieża.

Family News Service