fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Łk 6, 17.20-26

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-02-13

Rozważanie do pobrania:

https://www.academia.edu/71213491/Rada_Jezusa_na_hejt_z_powodu_wiary?source=swp_share PL

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1.  Nienawiść – co robić?

Hejt – nienawiść ze strony drugiego człowieka jest szczególnie bolesna dla osób wierzących, ponieważ ten, kto żyje wiarą, żyje miłością do Boga i ludzi. Jezus daje nam radę, co robić, gdy spotyka nas nienawiść z powodu wiary w Boga.

2. Słowa klucze

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Tak więc dla nas najważniejsze jest to, co Bóg mówi do nas, a nie to, co ludzie powiedzą. Św. Piotr daje nam wskazówkę na całe życie: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dzieje Apostolskie 5,29). Nie jest to wcale łatwe. To bardzo trudne. Jednak tylko takie podejście da nam pokój serca. Ten rodzaj spokoju to coś więcej niż motto na kubkach i innych gadżetach: „keep calm and carry on”. Jezus mówi, że jeśli będziemy mieć takie podejście, to będziemy błogosławieni. W oryginale greckim jest użyte słowo „makarioi”, co dosłownie znaczy szczęśliwi. Szczęścia, które daje Bóg, nikt i nic nie może odebrać.

3. Dziś

„Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził” – napisał bł. Kard. Stefan Wyszyński, gdy był więziony i szykanowany przez władze komunistyczne. Nie pozwólmy nienawiści wkraść się w nasze serca.  Gdy spotyka nas hejt przypominajmy sobie słowa Jezusa i prośmy Go, abyśmy w tych słowach odnajdowali pokój serca.

Zdjęcia – opis:

1-10 Góra Błogosławieństw nad Jeziorem Galilejskim. Miejsce tzw. kazania na Górze, w którym Jezus mówił o błogosławieństwach.

S. Amata CSFN