Państwo Wiśniewscy z ks. bp. Grzegorzem Kaszakiem, PhotoCredit_Archiwum Państwa Wiśniewskich

Dla nas rodzina jest przede wszystkim sukcesem życiowym. To jest szczyt naszych marzeń – zgodnie przyznają państwo Aldona i Artur Wiśniewscy, małżonkowie z 34-letnim stażem, którzy podzielili się z Family News Service swoim bogatym doświadczeniem.

Państwo Wiśniewscy mają pięcioro dorosłych już dzieci. Są m.in. doradcami życia rodzinnego w diecezji płockiej. Od lat aktywnie działają w środowisku rodzin, m.in. poprzez działania Fundacji „Tak dla Rodziny”, założonej przez nich w 2017 r. i od ponad 10 lat działalność artystyczną i ewangelizacyjną rodzinnego zespołu o nazwie „Moja Rodzina”.

Założona przez nich fundacja dała im jeszcze większe możliwości. Dzięki pozyskanym środkom mogą prowadzić wśród rodzin działalność edukacyjną, artystyczną, kształtującą postawę obywatelską. Angażują wielopokoleniowe rodziny w różne wydarzenia. Pokazują, że wspaniale jest być razem.

Pan Artur zaznacza, że „ludzie oczekują szczęśliwych rodzin, ale często nie biorą pod uwagę faktu, że to droga, na której naturalnym jest, że pojawią się trudności”. Nasz rozmówca wskazuje na potrzebę promowania odpowiedzialnego modelu rodziny. Trzeba pokazywać, że miłość jest w zasięgu ręki. Nie wolno się wstydzić prostych gestów. „Często trzymamy się za ręce w przestrzeni publicznej, robimy to oczywiście z potrzeby serca. Rodzinę promować trzeba w każdym miejscu i na każdym kroku” – mówi nam pan Wiśniewski.

Wspomnienia ze Światowych Spotkań Rodzin (ŚSR)

X ŚSR odbędzie się w Rzymie w dniach 22 do 26 czerwca br.

Pani Aldona wspomina niecodzienną sytuację przed wyjazdem na ŚSR do Filadelfii w 2015 r.: „Dla mnie osobistym przeżyciem był fakt, że chcieliśmy lecieć całą rodziną, a córka była już mężatką i niebawem miała urodzić synka. Wiedzieliśmy, że dziecko, które ma lecieć, musi mieć skończone dwa miesiące. Co ciekawe, Jaś urodził się tydzień przed czasem i dokładnie w dniu wylotu skończył dwa miesiące. To był dla nas wyjątkowy znak, cieszyliśmy się, że możemy lecieć wszyscy”.

Przy wsparciu Episkopatu Polski, Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin oraz ks. Biskupa Diecezji Płockiej, wielu zaprzyjaźnionych księży i ludzi świeckich, na spotkaniu rodzin w Dublinie w 2018 r. fundacja „Tak dla Rodziny” prowadzona przez państwa Aldonę i Artura Wiśniewskich zorganizowała polskie stoisko z materiałami promocyjnymi od wielu instytucji rodzinnych. Nie zabrakło też emisji filmu ich rodzinnej produkcji.

„Bardzo przeżywaliśmy spotkanie z papieżem Franciszkiem. Kościół widzi, że rodzina jest  nie tylko przyszłością Kościoła, ale i dla świata” – akcentuje pani Aldona.

Na ŚSR ważne są też świadectwa rodzin. „W 2015 r. można było wysłuchać świadectwa rodziny z Ukrainy.  To rok po rozpoczęciu wojny. Byłem wzruszony, mówili o wojnie, o krzywdzie, łzach, zagrożeniu i strachu. Dziś jeszcze mocniej te słowa do nas docierają” – wspomina pan Artur. „W większości krajów, oprócz tych, które eksperymentowały z inżynierią społeczną, rodzina jest fundamentalna”  – uważa pan Artur i dodaje, że „kongres jest wydarzeniem potrzebnym, żywym i twórczym. Poruszane tematy dotykają istotnych zagadnień zarówno dla małżeństw jak i rodzin”.

Wartości rodzinne dzisiaj

Pani Aldona wskazuje, że „promocja rodziny rozpoczyna się w rodzinie, a jej nośnikiem są dzieci. Warto też promować  wartości rodzinne w  mediach społecznościowych, poprzez spotkania na żywo, artykuły, książki, opracowania, itd. Rodzinę tworzymy przez budowanie więzi, spójność słów i czynów. Wtedy wszystko się zgadza”.

Pani Aldona podkreśla, że Kościół w Polsce troszczy się o rodziny. Oprócz Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, w każdej diecezji istnieją wydziały Duszpasterstwa Rodzin. Również trzeba wspomnieć o bogactwie rodzinnych wspólnot: Domowy Kościół, Neokatechumenat, Rodziny Nazaretańskie, a także Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i inne organizacje.

Ze względu na pandemię tegoroczne ŚSR będą trochę inne, nacisk jest kładziony na przeżywanie wydarzenia w diecezjach.

„Jeżeli ktoś może, niech przyjedzie do Rzymu. To wyjątkowy czas na spotkania, wymianę myśli i doświadczenia. 24 czerwca w piątek o godz. 20:00 zapraszamy na Wieczór Wdzięczności wszystkich Polaków i środowiska Polonijne z całego świata. Szczegóły będzie można znaleźć na: https://www.facebook.com/swiatowespotkanierodzin2022”  – zachęca pani Aldona.

Żonie wtóruje pan Artur: „Ważna jest wzajemna wymiana doświadczeń, wspólna modlitwa, wspólna Eucharystia – to pozwala doświadczyć jedności. Warto zaczerpnąć siły z tych spotkań i wsparcia Kościoła i papieża”.

Więcej na temat światowego X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie na stronie: http://kodr.pl/category/x-swiatowe-spotkanie-rodzin/.