Od lewej: s. Faustyna, przełożona sióstr klauzurowych z Nysy, o. Sylwester Grabowski, przełożony polskiej prowincji werbistów, oraz s. Dolores Zok, fot. o. Sylwester Grabowski

Świat potrzebuje Boga! Na własne oczy możemy zobaczyć, czym jest świat bez Niego. Jako osoby konsekrowane jesteśmy wezwani do ewangelizacji – powiedziała przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych s. Dolores Zok SSpS, dzieląc się z Family News Service konkluzjami z zakończonego na Jasnej Górze Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego.

Przełożeni wyżsi zakonów męskich, żeńskich, kontemplacyjnych i instytutów świeckich wzięli udział w dwudniowym sympozjum formacyjnym na Jasnej Górze. W sympozjum odbywającym się w dniach 18-19 października wzięło udział ponad 300 osób. Podobne wydarzenia organizowane są co trzy lata. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa: „Formowanie serca do bycia świadkiem Ewangelii”.

„Jako osoby konsekrowane musimy mieć taką odwagę, by nie uciekać od świata, który nas czasami przytłacza i może wydawać się trudny. Musimy być w tym świecie i świadczyć o obecności żywego Jezusa. My słabi ludzie, mocni Bogiem” – mówi s. Dolores Zok.

Wśród zaproszonych prelegentów byli bp Grzegorz Suchodolski, ks. Dariusz Kowalczyk SJ oraz ks. Krzysztof Wons SDS. Duchowni poruszyli temat dróg do dojrzałości w życiu konsekrowanym – formacji ludzkiej i duchowej. Obecny był również ks. Artur Sepioło z Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.

Jako Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce siostry rozpoczęły spotkanie już dzień wcześniej. Wśród poruszanych tematów znalazły się: formacja, ewangelizacja oraz pomoc biednym i cierpiącym.

„Zastanawiałyśmy się razem, jak bardziej pomóc Ukrainie. Nasi bracia i siostry z Ukrainy w efekcie dynamicznej sytuacji, która dzieje się za wschodnią granicą coraz częściej wyjeżdżają z Polski do swojego kraju, później znowu wracają do nas. Dzięki pomocy Rycerzy Kolumba pragniemy podejmować wspólnie nowe wyzwania w tym temacie” – podkreśliła s. Zok.

Przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w rozmowie z FNS wyraziła wielką radość z obecności na spotkaniu ks. Tomasza Kancelarczyka, prezesa Fundacji Małych Stópek. „Zapewnił, że również w tym roku włączy się w pomoc dla braci i sióstr z Ukrainy. Organizując różne akcje, jak chociażby +Paczuszka dla Maluszka+,  przekazuje nam pomoc materialną w takiej ilości, jakiej potrzebujemy. Jest z nami, by przez nas pomagać innym” – dodała przewodnicząca KWPŻZZ.

W Polsce posługuje obecnie ponad 30 tys. osób konsekrowanych. Największą grupę wśród nich stanowią siostry ze zgromadzeń czynnych. W naszej ojczyźnie działa ponad 100 żeńskich zgromadzeń zakonnych.

Family News Service