Św. Józef z Jezusem, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Mt 1,18-24

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-12-18/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/93082060/Sk%C4%85d_si%C4%99_wzi%C4%99%C5%82o_i_co_oznacza_imi%C4%99_Jezus?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1.  Słowo wstępu

Nomen omen – w imieniu zawarte jest proroctwo, czyli misja człowieka, plan na jego życie. Widzimy to w wielu imionach biblijnych. Dzisiejsza Ewangelia daje klucz do zrozumienia misji Jezusa właśnie przez wyjaśnienie co oznacza Jego imię.

2.  Słowa klucze

Nadasz Mu imię Jezus

Ważne jest to kto nadaje imię. Ten kto nadaje imię staje się ojcem dziecka. Józef ma nadać imię Jezusowi, co oznacza adoptowanie Jezusa i uznanie go za swego syna.  Józef, który jest z rodu króla Dawida, włącza Jezusa do tego rodu. Stąd zgodnie z prawdą mówiono, że Jezus jest Synem Dawida.

On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów

Jezus to po hebrajsku Jeshua. Imię to pochodzi od biblijnego Jehoshua, które kryje w sobie bardzo ważne znaczenie. Zawiera cząstkę “Jeho”, czyli cząstkę imienia Bożego JHWH, oraz czasownik “jasza”, co oznacza uratować, wybawiać albo zbawić. Misją Jezusa jest więc ratowanie człowieka. Poświęca swoje życie, aby nas wyzwolić.

W czasach Starego Testamentu czekano na Mesjasza, który wyzwoli lud wybrany z niewoli politycznej. Współcześni Jezusa czekali, że Mesjasz wyzwoli ich od okupacji rzymskiej. Jest jednak niewola dużo bardziej niebezpieczna od legionów rzymskich, wojska i okupacji. To grzech i zło. Jezus wyzwala człowieka od grzechu. Pokonuje grzech, by nas z niego wyzwolić i byśmy mogli żyć na zawsze.

3.  Dziś

Gdy wymawiam w modlitwie imię Jezus, to wołam o ratunek, o zbawienie. Jezus to wyzwolenie mi przynosi. Mam pewność, że mogę otrzymać odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty i doświadczyć pełni Jego wyzwalającej obecności w Komunii św. Jaka jest moja wiara w moc tych sakramentów? Jak one pomagają mi w życiu?

Sen Józefa, kościół św. Józefa w Nazarecie, fot. s. Amata CSFN