fot. pixabay.com

Pomagam sobie, pomagam innym” – to propozycja studium edukacyjnego, które ma przygotować osoby świeckie i duchowne do pomocy małżeństwom i rodzinom. Organizatorami są Instytut Studiów nad Rodziną, Polonijna Rada Rodziny Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Fundacja Pomoc Rodzinie. 

„Rodziny potrzebują wsparcia, aby zmierzyć się z kryzysami i zagrożeniami. Potrzebujemy przygotowanych osób, które swoją wiedzą i kompetencjami będą dzielić się z innymi i będą chciały z troską zaangażować się w pomoc i służyć wsparciem” –mówi Family News Service dr Bożena Bassa, nauczycielka akademicka, członkini Polonijnej Rady Rodziny, konsultorka Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu.

Fundacja Pomoc Rodzinie we współpracy z Instytutem Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach oraz Polonijną Radą Rodziny pod patronatem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej zorganizowały drugą edycję Studium Edukacyjnego w zakresie doradztwa rodzinnego „Pomagam sobie – pomagam innym”. 

Praktyczne umiejętności 

Jak tłumaczą organizatorzy, celem studium jest kształcenie praktycznych umiejętności w towarzyszeniu małżeństwom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę nauk o rodzinie. 

Adresatami studium są Polacy i osoby polskojęzyczne zamieszkałe poza granicami Polski, które pragną zaangażować się w duszpasterstwo rodzin i wielowymiarowo towarzyszyć małżonkom i rodzinom. 

Zajęcia obejmują 100 godzin w następujących obszarach tematycznych: współczesne konteksty towarzyszenia małżonkom, odkrywanie Bożego zamysłu o rodzinie, wielowymiarowe budowanie jedności małżeńskiej, wsparcie w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych i wychowawczych, pomoc małżonkom w sytuacjach trudnych i kryzysowych, praktyczne formy pomagania rodzinie na emigracji. 

W tegorocznej edycji, w module podstawowym i rozszerzonym, udział wzięło ponad 100 osób z 13 krajów, m.in. z Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii, Grecji, Mołdawii. 

Już w styczniu 2023 r. rozpocznie się kolejna edycja Studium Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom dla Duchownych. „Podstawowy moduł Studium obejmuje 100 godzin. Ma charakter pastoralny i przygotowuje do towarzyszenia małżeństwom i rodzinom w perspektywie duszpasterskiej” – dodaje dr Bassa. 

Na zakończenie edukacji uczestnicy studium otrzymują certyfikat. 

Szczegóły: https://isnarakm.pl/studium-przygotowania-do-towarzyszenia-malzenstwom-dla-duchownych-2023/

Family News Service