fot. Episkopat News

Odważna i roztropna zarazem współpraca duszpasterzy polonijnych z wiernymi świeckimi przynosi zawsze konkretne owoce. Jednym z istotnych zadań tej współpracy jest troska o nowe powołania, których liczba systematycznie spada – powiedział Family News Service przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Krzysztof Olejnik SChr, który był jednym z prelegentów kursu przygotowującego księży do wyjazdu za granicę. Odbył się w dniach 27-28 czerwca w Warszawie.

Współczesne duszpasterstwo polonijne mierzy się z konkretnymi wyzwaniami. Zdaniem ks. Krzysztofa Olejnika SChr, „jednym z poważniejszych jest spadająca liczba księży pracujących poza granicami Ojczyzny, z jednocześnie niesłabnącym zapotrzebowaniem na nowych duszpasterzy Polonii zagranicznej”. Jak ocenił przełożony generalny Chrystusowców, w związku z tym coraz bardziej widoczna jest potrzeba reorganizacji struktur związanych z opieką duszpasterską nad Polakami za granicą. „Z pewnością nie jest to łatwy proces, który domaga się odpowiedniego przygotowania księży i parafian. Jest on jednak konieczny do tego, aby kontynuować działalność duszpasterską, a w miarę możliwości kulturalną i społeczną”  – dodał ks. Olejnik SChr. 

„Obok opieki duszpasterskiej, ważne jest, aby pomagać wiernym w umacnianiu tożsamości narodowej.  Świadomość tego, kim jestem i skąd pochodzę oraz czym mogę ubogacić innych sprzyja zaangażowaniu w sprawy lokalnej społeczności i Kościoła” – powiedział rozmówca Family News Service. 

Kolejnym poważnym wyzwaniem dla wspólnot polonijnych jest odpowiedz na kryzys rodziny. Duży procent z nich rozpada się. Wiele młodych rodzin staje się obojętnych religijnie i nie widzi potrzeby pogłębiania ducha religijnego na co dzień. „Zawsze radością było dla mnie to, gdy widziałem wiernych, którzy po wielu latach wracali się do Boga i do Kościoła. Można było doświadczyć ogromnej siły Bożej miłości. Potrzeba jednak czasu, uwagi i wielkiej cierpliwości dla siebie i dla innych” – zaznaczył ks. Olejnik SChr.

Znakiem nadziei dla Polonii są rodziny zaangażowane w życie różnych wspólnot w ramach parafii i ośrodków polonijnych. „Oni są niejako diamentami, które odpowiednio +oszlifowane+ duchowo przynoszą owoc pięknych związków sakramentalnych, nowych powołań zakonnych i kapłańskich” – zaznaczył przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 

Ks. Krzysztof Olejnik SChr podkreślił, że troska o przyszłość Polonii, szczególnie o nowe powołania, musi opierać się na wytrwałej modlitwie i zaangażowaniu w formację.  W pracy z młodymi czymś niezwykle istotnym jest budowanie relacji i poświęcenie im czasu. Wszelka aktywność powołaniowa w internecie ma charakter uzupełniający. „Można chyba powiedzieć, że ksiądz zakonnik staje się impulsem dla młodych – który powoduje,  że zaczynają myśleć o życiu zakonnym i kapłańskim – kiedy ma dla nich czas i jest autentyczny” – streścił ks. Olejnik SChr.

Uczestniczący w zakończonym wczoraj kursie przygotowującym księży do wyjazdu za granicę, przełożony generalny Chrystusowców nie ma wątpliwości, że spotkania te są bardzo potrzebne, bo oferują treści bardzo praktyczne i są cenną pomocą do pracy duszpasterskiej wśród Polonii.

Kurs przygotowawczy dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów odbył się w dniach 27-28 czerwca w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. W czasie dwudniowego spotkania księża zapoznali się ze specyfiką życia i duszpasterstwa emigracyjnego oraz ogólnymi zasadami prawnymi i pastoralnymi obowiązującymi w tego rodzaju duszpasterstwie.

Spotkaniu dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród Polonii przewodniczył bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Udział wzięli również: przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Olejnik SChr oraz rektorzy Polskich Misji Katolickich z Anglii i Walii, Francji oraz Niemiec, a także przedstawiciele instytucji zajmujących się Polonią. Uczestniczyło również 11 księży przygotowujących się do wyjazdu do pracy duszpasterskiej w: Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.

Family News Service