Nigdy nie dotarli do domu. Oddali życie, młodość i wiele osobistych marzeń. Exodus 120 tys. osób, przez 12,5 tys. kilometrów, ponad 1300 dni… Po drodze przez 3 kontynenty nieśli swoją nadzieję, marzenia, wartości, wiarę, ale też obawy, cierpienie, wyobcowanie.
Szklak Armii gen. Andersa odtworzył Norman Davis w książce „Szlakiem nadziei”. Archiwalia, lokacje, relacje świadków i zdjęcia Janusza Rosikonia. O Armii gen. Andersa, pracy nad książką, z Januszem Rosikoniem rozmawia Krzysztof Kunert.

Część I rozmowy