„Dziękujemy Ci, Orzechu” – to słowa, które wręcz wyrywały się z naszych serc, gdy ks. Stanisław Orzechowski odszedł do domu Ojca. Dlatego to właśnie one pojawiły się na serii wrocławskich billboardów w czerwcu 2021 r.

Chcieliśmy w ten sposób podziękować zmarłemu 19 maja 2021 r. Przyjacielowi i wybitnemu duszpasterzowi, ks. Stanisławowi Orzechowskiemu, zwanemu przez wychowanków „Orzechem”. Podziękować za Jego otwartość, zaangażowanie i wytrwałość w pracy Duszpasterza Akademickiego „Wawrzynów”, , który wychowywał kolejne pokolenia wrocławian, za mądrość i wsparcie jako przewodnika Wrocławskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę i kapelana wielu środowisk, w tym „Solidarności”.

Z wdzięczności podjęliśmy się także – jako jedyna telewizja – transmisji wszystkich trzech Mszy św. pożegnalnych i uroczystości pogrzebowych ks. Orzecha, 23 i 24 maja.

Nasza inicjatywa billbordowa spotkała się z bardzo życzliwym odbiorem środowiska Wawrzynów

https://www.facebook.com/328633653914064/posts/3895049670605760/