Z okazji świąt Wielkanocy przyjmij od nas serdeczne życzenia.
Niech radość ze Zmartwychwstania naszego Pana
napełnia Twoje serce miłością i wdzięcznością.
Ogarnięci tą Wielką Tajemnicą,
życzymy Wam obfitości błogosławieństwa i łaski.
Niech Ten, który powstał z grobu, umocni wiarę, rozpali miłość,
niech stanie się dla Was źródłem pokoju, zrozumienia i szacunku.

REDAKCJA TELEWIZJI
EWTN POLSKA