Nasi święci patroni

Matka Boża

Najświętsza wśród Świętych. Córka, Żona, Matka, Dziewica, Wdowa, opłakująca męczeńską śmierć Syna. Dzięki życiowym doświadczeniom rozumie każdego z nas: w jego powołaniu i historii życia. Dlatego jest najbliższą nam wstawienniczką.

Maryja prowadziła i prowadzi do Chrystusa rzesze świętych. To Jej służyli talentami: św. Andrzej Bobola, św. Maksymilian, Jej powierzył swój pontyfikat św. Jan Paweł II.

Matce Bożej zawierzyliśmy EWTN Polska w Niepokalanowie 14 sierpnia 2018 r., na kilka miesięcy przed rozpoczęciem naszej działalności. Jej powierzamy sprawy nasze i naszych Widzów.

Św. Andrzej Bobola (1591-1657) patron EWTN Polska. Św. Andrzej był inicjatorem i autorem tekstu Ślubów Lwowskich, w których król Jan Kazimierz uroczyście uznał Matkę Bożą za Królową Polski. Swoje życie powierzył Maryi w Sodalicji Mariańskiej. Jezuita. Kaznodzieja, spowiednik, przełożony, doradca rektora, dyrektor szkoły humanistycznej. Jako kapłan, w czasach religijnych rozłamów, z zaangażowaniem i miłością niósł wiarę prostym ludziom. Pod jego wpływem na katolicyzm nawracały się nawet całe wsie. Wierze katolickiej pozostał wierny także podczas straszliwych męczarni, zadanych mu przez Kozaków.

Św. Andrzej Bobola jest patronem jedności, do którego po jego śmierci zwracali się i katolicy, i prawosławni. Święty do dziś jednoczy ponad podziałami i jasno pokazuje nam, że do jedności dąży się tylko w jeden sposób: szanując Prawdę.

Jest patronem chroniącym od epidemii. Ze współczuciem i odwagą udzielał sakramentów świętych umierającym podczas dwóch epidemii, jakie w jego czasach nawiedziły Rzeczpospolitą. Od kolejnej epidemii w 1709-10 r. zachował ziemię pińską.

Św. Andrzej jest także szczególnym patronem Polski, danym nam przez Boga. W 1819 r. ukazał się w Wilnie o. Alojzemu Korzeniowskiemu, zamkniętemu przez zaborcę za patriotyczne kazania, i pokazał mu wizję zmartwychwstania Polski. Wizja spełniła się po 100 latach. W sierpniu 1920 r., gdy milionowa armia bolszewicka zbliżała się do Warszawy, episkopat Polski i tysiące warszawiaków wyprosiły u niego łaskę obrony, zwaną Cudem nad Wisłą. Jego kanonizacja w 1938 r. była aktem wdzięczności episkopatu i Narodu Polskiego za tę obronę. To, z jakim szacunkiem i wyjątkowością czcili go Polacy, można zobaczyć w relacji „Powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski”.

Św. Jan Paweł II ogłosił go w 2002 r. patronem Polski, wskazując, że to szczególny patron na XXI w. – podpowiadający i umacniający w zachowaniu wierności Bogu i własnemu sumieniu w czasach liberalizmu.

20 grudnia 2020 r. uroczyście obrany za patrona EWTN Polska w obecności
ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego w kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu.

Kim dokładnie był św. Andrzej Bobola? Jak po śmierci upomniał się o swój kult? W jaki sposób obronił Polskę przed bolszewikami? I dlaczego jest patronem na XXI wiek? Obejrzysz na https://ewtn.pl/aktualnosci/sw-andrzej-bobola-patron-na-xxi-w-wywiady/

Św. Jan Paweł II (1920-2005) pokazywał, że życie każdego z nas: i konsekrowanych i świeckich, jest drogą do świętości. Szczególnie podkreślał rolę małżeństwa i rodziny w kształtowaniu współczesnego świata. „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę” – mówił, podkreślając rolę każdej mojej decyzji i działania.

O współczesnych wyzwaniach mówił wprost. Z odwagą wskazywał drogę Kościołowi w czasach nasilającego się liberalizmu, z mądrością i przenikliwością diagnozując problemy i wskazując rozwiązania. Budował cywilizację życia. Dużą wagę przywiązywał do rozwoju takiej kultury, która nadaje pozytywny kształt człowieczeństwu.

Te postawy i wartości są nam bliskie. Dlatego jako EWTN Polska w szczególny sposób promujemy nauczanie św. Jana Pawła II i polecamy się Jego wstawiennictwu.

Św. Jan Paweł II jest także patronem Fundacji Vide et Crede, która prowadzi telewizję EWTN Polska.

Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941) to człowiek pełen energii, który kształtował w sobie wierność Bogu i niezłomność. Propagator Cudownego Medalika, franciszkanin, misjonarz, męczennik. A dla nas przede wszystkim – twórca katolickich mediów. „Jeśli nie będzie katolickich mediów, to nasze świątynie zostaną puste” – podkreślał, starając się, by prasa religijna była na najwyższym poziomie. Prowadził znaczące wydawnictwo, wydawany przez niego „Rycerz Niepokalanej” dochodził nakładem do miliona egzemplarzy, a krótkofalowa sieć radiowa pokrywała zasięgiem obszar całego kraju. Przygotowania do założenia najnowszego wynalazku techniki: telewizji, przerwała mu II wojna światowa. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie to św. Maksymilian Kolbe założyłby pierwszą na świcie katolicką telewizję.

Postawa św. Maksymiliana jako budowniczego katolickich mediów jest nam bliska, dlatego obraliśmy Go na patrona Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niepokalanów we Wrocławiu, który prowadzi nasza Fundacja macierzysta Vide et Crede.