Nasi święci patroni

Matka Boża

Najświętsza wśród Świętych. Córka, Żona, Matka, Dziewica, Wdowa, opłakująca męczeńską śmierć Syna. Dzięki życiowym doświadczeniom rozumie każdego z nas: w jego powołaniu i historii życia. Dlatego jest najbliższą nam wstawienniczką.

Maryja prowadziła i prowadzi do Chrystusa rzesze świętych. To Jej służył swoimi talentami św. Maksymilian, Jej powierzył swój pontyfikat św. Jan Paweł II.

Matce Bożej zawierzyliśmy EWTN Polska w Niepokalanowie 14 sierpnia 2018 r., na kilka miesięcy przed rozpoczęciem naszej działalności. Jej powierzamy sprawy nasze i naszych Widzów.

Św. Jan Paweł II (1920-2005) pokazywał, że życie każdego z nas: i konsekrowanych i świeckich, jest drogą do świętości. Szczególnie podkreślał rolę małżeństwa i rodziny w kształtowaniu współczesnego świata. „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę” – mówił, podkreślając rolę każdej mojej decyzji i działania.

O współczesnych wyzwaniach mówił wprost. Z odwagą wskazywał drogę Kościołowi w czasach nasilającego się liberalizmu, z mądrością i przenikliwością diagnozując problemy i wskazując rozwiązania. Budował cywilizację życia. Dużą wagę przywiązywał do rozwoju takiej kultury, która nadaje pozytywny kształt człowieczeństwu.

Te postawy i wartości są nam bliskie. Dlatego jako EWTN Polska w szczególny sposób promujemy nauczanie św. Jana Pawła II i polecamy się Jego wstawiennictwu.

Św. Jan Paweł II jest także patronem Fundacji Vide et Crede, która prowadzi telewizję EWTN Polska.

Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941) to człowiek pełen energii, który kształtował w sobie wierność Bogu i niezłomność. Propagator Cudownego Medalika, franciszkanin, misjonarz, męczennik. A dla nas przede wszystkim – twórca katolickich mediów. „Jeśli nie będzie katolickich mediów, to nasze świątynie zostaną puste” – podkreślał, starając się, by prasa religijna była na najwyższym poziomie. Prowadził znaczące wydawnictwo, wydawany przez niego „Rycerz Niepokalanej” dochodził nakładem do miliona egzemplarzy, a krótkofalowa sieć radiowa pokrywała zasięgiem obszar całego kraju. Przygotowania do założenia najnowszego wynalazku techniki: telewizji, przerwała mu II wojna światowa. Gdyby nie wojna, prawdopodobnie to św. Maksymilian Kolbe założyłby pierwszą na świcie katolicką telewizję.

Postawa św. Maksymiliana jako budowniczego katolickich mediów jest nam bliska, dlatego obraliśmy Go na naszego patrona.

Wspólnota widzów

Polecane artykuły

Wtorki ze św. Antonim | ŚWIADECTWA, WYWIADY, TRANSMISJE

Radecznica to wyjątkowe miejsce pod Zamościem, gdzie w 1664 r. objawił się św. Antonii Padewski. „Chorzy zdrowie, ślepi wzrok, chromi chód, zgoła...

OTULMY ich modlitwą | WIELKOPOSTNY RÓŻANIEC ZA MŁODYCH

https://www.youtube.com/watch?v=2j5Tj4Oi3Qw&feature=youtu.be ➤ Jeśli Twojemu sercu bliska jest nasza misja to prosimy o Twoją...

Nikt nie wychowa naszych dzieci za nas | KOWALEWSKA

https://www.youtube.com/watch?v=-INdLODRhQk&feature=youtu.be "Jak działają mechanizmy, którymi zawłaszcza się młodych? Czy smartfon i internet jest konkurencją dla rodziców? Co...

Słowo na dobry początek Wielkiego Postu | Emilian Sigel SAC

Słowo na dobry początek Wielkiego Postu w Środę Popielcową... ks. Emilian Sigel, pallotyn - zachęca nas do refleksji i duchowego przeżycia tego...

Cywilizacja życia czy pocałunek śmierci? | KRYSIAK, KRZYŻKOWSKI, CUPIAŁ

Za co Robert Schumann, pomysłodawca Unii, może zostać błogosławionym? Jak to się stało, że europejskie superpaństwo przestało propagować chrześcijańskie wartości ? Jak...

Sklep EWTN Polska

Zajrzyj do naszego sklepu z wieloma publikacjami książkowymi