Kim jesteśmy?

Wiara. Codzienność. Rodzina. Ojczyzna.

„Łączy nas Jezus. Chrystus w każdym sercu” – to nasza myśl przewodnia. Bo życie bez Chrystusa jest życiem pozbawionym sensu.

  • Jesteśmy polską stacją, która należy do rodziny katolickich telewizji – EWTN
  • Codziennie transmitujemy modlitwy z Jasnej Góry, Kalwarii Zebrzydowskiej, Tyńca, Niepokalanowa, produkujemy własne programy. Naszym charyzmatem jest propagowanie nauczania i tradycji Kościoła katolickiego po to, by umożliwiać nam wszystkim duchowy wzrost
  • Nie emitujemy reklam. Nasze programy są dostępne dla każdego. Finansujemy się dzięki darowiznom naszych Widzów, którzy chcą pomóc naszej misji
  • Pierwszą stację w rodzinie katolickich telewizji EWTN założyła w 1981 r. klaryska klauzurowa Matka Angelica, ceniona i wspierana przez Jana Pawła II.  „EWTN jest kluczem do przywrócenia roli Kościoła rzymskokatolickiego” – mówił Jan Paweł II.
  • EWTN to skrót od Eternal Word Television Network czyli Sieć Telewizyjna Wiekuistego Słowa. Dziś stacje zrzeszone docierają do 150 krajów i ponad 300 milionów gospodarstw domowych na świecie. W Polsce dzięki Państwa wsparciu jesteśmy znani przez coraz większą liczbę Widzów
  • Dzięki EWTN Polska materiały o polskim Kościele i naszych świętych pojawiają się w stacjach EWTN na całym świecie. A dzięki wymianie programowej możemy polskiemu Widzowi udostępnić m.in. programy abpa Fultona Sheena czy Matki Angeliki

Podmiot odpowiedzialny:

Fundacja Vide et Crede im. Św. Jana Pawła II, ul. Eluarda 2, 54-019 Wrocław

Wpisana do rejestru KRS dla Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000487864. Posługująca się nr NIP: 8952026229 i nr REGON: 022307879.

Reprezentowana przez: Piotr M. Pietrusa, Prezesa Zarządu

Posiadającego asystenta kościelnego w osobie ks Piotra Wiśniowskiego zgodnie z dekretem 24/2014 z dnia 14.01.2014 wydanego przez Abp Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego.

Posiadającego Prezydenta Fundacji w osobie bp Andrzeja Siemieniewskiego, biskupa legnickiego zgodnie ze statutem i uchwałą Rady Fundatorów Fundacji Vide et Crede z dnia 12.12.2018 roku

Prowadzi ogólnopolski kanał telewizyjny pod nazwą Telewizja Katolicka EWTN Polska (Telewizja Sieć Wiekuistego Słowa) na podstawie umowy z EWTN Global Catholic Network  z dnia 25.01.2018 oraz na podstawie koncesją nr P-0208/18 oraz nr 819/2021-TK wydaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Władze telewizji:

Redaktor naczelny EWTN Polska : Piotr M. Pietrus, zgodnie z uchwałą Rady Fundatorów z dnia 15.10.2018 roku

Dyrektor EWTN Polska: ks Piotr Wiśniowski, zgodnie z dekretem 1318/2019 z dnia 15.10.2018 roku wydanym przez abp Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego i uchwałą Rady Fundatorów z dnia 15.10.2018 roku

Sekretarz redakcji: Lilianna Sicińska, tel. + 48 575 935 777, redakcja@ewtn.pl

Adres korespondencyjny:

Fundacja Vide et Crede
ul. Eluarda 2, 54-019 Wrocław
fundacja@vide-crede.pl

Miejsce prowadzenie działalności:

Studio EWTN Polska
ul. Dąbrowskiego 8, 55-010 Święta Katarzyna k/ Wrocławia
redakcja@ewtn.pl

Misja Telewizji EWTN:

OKREŚLENIE MISJI

ETERNAL WORD TELEVISION NETWORK

(Sieci Telewizji Wiekuistego Słowa)

Etemal Word Television Network skupia się na głoszeniu prawdy, zgodnie z definicją Magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego. Sieć telewizyjna EWTN ma służyć ortodoksyjnej wierze i nauczaniu Kościoła, zgodnie z głoszeniem Słowa przez Papieża i jego poprzedników.

Celem EWTN jest zapewnienie środków, za pomocą których różne organizacje w Kościele będą miały ogólnonarodowy środek wyrażania opinii. Zostanie to zapewnione im bez opłat, o ile ich duchowość pozostaje w teologicznym kontekście Matki Kościoła. Najlepszym dowodem tego jest akceptacja dogmatów, zasad i przepisów Kościoła we wszystkich sprawach, ale przede wszystkim w odniesieniu do tematów, na których oparta jest ich prezentacja telewizyjna.

Ponieważ Sieć EWTN istnieje po to, aby zapewnić media dla ortodoksyjnych wysiłków, niniejsze określenie misji powinno być postrzegane jako podstawa lub fundament tej istotnej służby mającej na celu duchowy wzrost, a nie jako próba ocenzurowania jakiejkolwiek organizacji lub jednostki.

Matka Angelica Rizzo OCPA

Więcej o początkach i fascynującym rozwoju telewizji EWTN dowiesz się tu: