Zespół EWTN Polska

Zespół tworzą osoby świeckie i duchowne. Należymy do katolickich wspólnot/grup parafialnych. Wśród nas są kapłani, siostry zakonne, zakonnicy, dziennikarze, informatycy, teologowie, studenci, tłumacze, lektorzy, wolontariusze. Chcemy, przez naszą pracę okazywać miłość do naszego Boga i do bliźnich; dzielić się dobrem jakie okazuje nam Pan każdego dnia.